Banners

Er kunnen eenvoudig banners worden geplaatst binnen uw affiliate webwinkel. Banners worden in zogeheten banner groepen ingedeeld. U maakt een nieuwe banner groep aan, waaraan u vervolgens verschillende banners kunt toevoegen. Banners kunt u heel eenvoudig via het beheerscherm "Banners" beheren.

 

Inhoud

  1. Banners
  2. Banner groep aanmaken
  3. Banner toevoegen
  4. Banner bewerken
  5. Banner verwijderen

 

Banners

Om banners te beheren kiest u in het menu Website voor de optie Banners.

Affiliate Webshop - Menu Banners

Het beheerscherm "Banners" zal vervolgens in beeld komen.

 

Banner groep aanmaken

Voordat er banners kunnen worden toegevoegd, dient u een banner groep aan te maken binnen de affiliate webshop. U klikt op Nieuwe banner groep bovenin het scherm. Vervolgens komt een formulier in beeld waarmee de banner groep kan worden aangemaakt.

Affiliate Webshop - Banner groep aanmaken

In het veld Naam vult u een beschrijvende naam in voor de banner groep.

Binnen een banner groep kunt u één of meer banners plaatsen die naar dezelfde URL verwijzen. Plaatst u meerdere banners in een banner groep, dan zullen de banners elkaar afwisselen binnen de bannerruimtes waaraan u de banner groep heeft toegewezen. Men noemt dit ook wel bannerrotatie. In het veld Bestemmings-URL vult u de URL waarnaar u wilt verwijzen.

Het is aan te raden om met de velden Breedte en Hoogte het formaat van de banners binnen uw nieuwe banner groep in te stellen. Wanneer u banners aan de banner groep toevoegt, zal het Affiliate Webshop script ervoor zorgen dat ze de juiste hoogte en breedte krijgen.

Voert u alleen een waarde in bij Breedte, dan geldt dit als een maximale breedte bij het wijzigen van het formaat wanneer u een banner uploadt. Voert u alleen een waarde in bij Hoogte, dan geldt dit als een maximale hoogte bij het wijzigen van het formaat bij het uploaden van een banner.

Als u de nieuwe banner groep opslaat, zal deze verschijnen in het overzicht binnen het beheerscherm "Banners". Dit kunt u zien in de afbeelding hieronder. Er is een banner groep met de naam "Header" aangemaakt. Naast de naam "Header" ziet u ook "banner-header" tussen blokhaken staan. Dit is een shortcode die u binnen uw pagina's kunt plaatsen. Op de plek waar u de shortcode heeft geplaatst, zal dan een banner uit de banner groep verschijnen.

Affiliate Webshop - Beheer banners

 

Banner toevoegen

Om een banner toe te voegen, klikt u op het groene plusteken naast de naam van de banner groep waaraan u de banner wilt toevoegen. Er verschijnt een formulier zoals hieronder afgebeeld.

Affiliate Webshop - Banner toevoegen

In het veld Naam vult u een beschrijvende naam voor de banner in.

Bij Type kunt u kiezen uit twee opties:

  1. Afbeelding uploaden
  2. Aangepaste code

Wilt u een afbeelding uploaden, dan kunt u bij Afbeelding klikken op de knop Kies afbeelding. U kunt dan een afbeelding op uw computer kiezen. Zodra u een afbeelding gekozen heeft, zal deze bij Afbeelding verschijnen. Er zal ook een extra knop tevoorschijn komen, namelijk de knop Verwijder afbeelding. Drukt u op deze knop, dan verdwijnt de afbeelding weer.

Kiest u bij Type voor aangepaste code, dan verschijnt er een veld Aangepaste code waarin u de code van de banner kunt plaatsen. In dat geval zullen de breedte en hoogte die u bij de banner groep heeft ingesteld, door het Affiliate Webshop script worden genegeerd en zullen de breedte en de hoogte door de code worden bepaald.

Als u op Opslaan klikt, zal uw nieuwe banner worden toegevoegd.

Affiliate Webshop - Beheer banners

 

Banner bewerken

Wilt u een banner aanpassen, dan klikt u op het potlood naast de naam van de betreffende banner. Er verschijnt vervolgens een formulier, waarmee u de banner kunt wijzigen.

Affiliate Webshop - Banner bewerken

 

Banner verwijderen

U kunt op het rode kruisje naast de naam van een banner klikken om de betreffende banner te verwijderen. Het Affiliate Webshop script zal dan vragen of u de banner daadwerkelijk wilt verwijderen. Dit kunt u zien in de afbeelding hieronder.

Affiliate Webshop - Banner verwijderen

Klikt u op Ja dan wordt de banner verwijderd.

Affiliate Webshop - Banner verwijderd