Content blokken

Content blokken zijn HTML blokken die u op verschillende plekken binnen uw affiliate webshop kunt plaatsen. Hieronder staan enkele voorbeelden van content blokken:

  1. Contactinformatie;
  2. Een bannerlink naar een bepaalde aanbieding;
  3. Google Adsense code voor het tonen van advertenties.

 

Inhoud

  1. Content blokken
  2. Content blok aanmaken
  3. Content blok bewerken
  4. Content blok verwijderen

 

Content blokken

Met het beheerscherm "Content blokken" kunt u de content blokken binnen uw affiliate winkel beheren. U navigeert naar dit scherm door in het menu Website te kiezen voor de optie Content blokken.

Affiliate Webshop - Menu Content blokken

Vervolgens komt het beheerscherm "Content blokken" in beeld.

Het Affiliate Webshop script zal tijdens de installatie drie content blokken aanmaken welke worden weergegeven in de footer van uw affiliate winkel. De footer bestaat uit drie kolommen en het Affiliate Webshop script maakt voor iedere afzonderlijke kolom een content blok aan. Hieronder ziet u een afbeelding van het beheerscherm "Content blokken" met in het overzicht deze drie content blokken.

Affiliate Webshop - Beheer Content blokken

 

Content blok aanmaken

Klik bovenin uw scherm op nieuw content blok. Er verschijnt een formulier waarmee het content blok kan worden aangemaakt.

Affiliate Webshop - Content blok aanmaken

 

Content blok bewerken

Wilt u een content blok bewerken, zoek dan eerst het betreffende content blok in het overzicht. Vervolgens klikt u bij het betreffende content blok op het potlood in de kolom Opties.

Affiliate Webshop - Content blok bewerken

 

Content blok verwijderen

Wilt u een content blok verwijderen, dan zoekt u in het overzicht eerst naar het betreffende content blok. Vervolgens klikt u bij het betreffende content blok op het rode kruis in de kolom Opties. Het systeem zal vragen of u het content blok daadwerkelijk wilt verwijderen.

Affiliate Webshop - Content blok verwijderen

Klikt u op Ja, dan wordt het content blok verwijderd.

Affiliate Webshop - Content blok verwijderd