Aanbevelingen

U kunt met het CMS systeem eenvoudig aanbevelingen van klanten op uw website plaatsen. Dergelijke aanbevelingen worden ook wel testimonials genoemd. U kunt naar de pagina met aanbevelingen gaan door /aanbevelingen/ toe te voegen achter het adres van uw website in de adresbalk van uw browser.

 

Inhoud

  1. Aanbevelingen
  2. Aanbeveling aanmaken
  3. Aanbeveling bewerken
  4. Aanbeveling verwijderen
  5. Een eigen pagina met aanbevelingen gebruiken

 

Aanbevelingen

Om de aanbevelingen te beheren gaat u naar menukop Website en vervolgens kiest u voor de optie Aanbevelingen.

CMS Menu aanbevelingen

Aanbeveling aanmaken

In het beheerscherm "Aanbevelingen" maakt u een nieuwe aanbeveling aan door te klikken op de optie nieuwe aanbeveling. Er verschijnt dan een formulier waarmee u een nieuwe aanbeveling kunt toevoegen aan uw website. Dit formulier is in de onderstaande afbeelding te zien.

CMS Nieuwe aanbeveling

 

Aanbeveling bewerken

Wilt u een aanbeveling bewerken, dan gaat u eerst naar het beheerscherm "Aanbevelingen". In het overzicht staat bij iedere aanbeveling aan de rechterkant een potlood afgebeeld in de kolom Opties. Als u op het potlood achter de naam van de aanbeveling die u wilt wijzigen klikt, verschijnt een formulier waarmee u de betreffende aanbeveling kunt wijzigen.

Dit is hetzelfde formulier als het formulier dat bij het aanmaken van een nieuwe aanbeveling verschijnt, alleen zijn bij het bewerken de gegevens al ingevuld.

CMS Aanbeveling bewerken

 

Aanbeveling verwijderen

Wilt u een aanbeveling verwijderen, dan klikt u in het beheerscherm "Aanbevelingen" op het rode kruisje in de kolom Opties achter de betreffende aanbeveling. Het systeem vraagt vervolgens of u de aanbeveling daadwerkelijk wilt verwijderen, zoals in de onderstaande afbeelding te zien is.

CMS Aanbeveling verwijderen

Klikt u op Ja, dan wordt de aanbeveling verwijderd. De aanbeveling verdwijnt uit het overzicht.

CMS Aanbeveling verwijderd

 

Een eigen pagina met aanbevelingen gebruiken

Wilt u geen gebruik maken van de mogelijkheid van het CMS systeem voor het beheren van een pagina met aanbevelingen, maar wilt u daar zelf een pagina voor maken, dan kunt u in het beheerscherm "Pagina's" een pagina aanmaken en in het veld URL "aanbevelingen" invullen. De pagina die u zelf heeft aangemaakt wordt dan getoond wanneer men die URL bezoekt, in plaats van de pagina met aanbevelingen van het CMS systeem.