Content blokken

Content blokken zijn HTML-blokken die u vanuit verschillende plekken op uw website kunt aanroepen door middel van zogeheten "shortcodes". De shortcode zal dan worden vervangen door het desbetreffende content blok.

Content blokken zijn vooral handig wanneer er bepaalde redelijk statische elementen steeds weer terugkeren op uw website. Denk bijvoorbeeld aan een blok aan de zijkant van uw website dat één van de volgende dingen bevat:

U kunt meerdere content blokken aanmaken. Ieder content blok kunt u meerdere keren op dezelfde pagina plaatsen wanneer u dat wilt.

 

Inhoud

  1. Content blokken
  2. Content blok aanmaken
  3. Content blok bewerken
  4. Content blok verwijderen

 

Content blokken

U gaat naar het content blokken beheerscherm door te kiezen voor de optie Content blokken onder menukop Website.

CMS Menu Content blokken

Vervolgens toont het CMS systeem u een overzicht met content blokken op uw website. Bij een nieuwe website zullen er meestal nog geen content blokken zijn wanneer u niet heeft gekozen voor het installeren van demo content. Heeft u wel voor het installeren van demo content gekozen, dan zult u in het overzicht één content blok zien, namelijk het content blok "slogan".

CMS Content blokken

 

Content blok aanmaken

Klik op de optie nieuw content blok bovenaan uw scherm om naar het formulier te gaan voor het aanmaken van een nieuw content blok. Dit formulier ziet eruit als in de afbeelding hieronder.

CMS Nieuw content blokAllereerst dient het veld Naam te worden ingevuld. U bent redelijk vrij in het kiezen van een naam voor uw nieuwe content blok. Wel is het raadzaam om het content blok een zinvolle en beschrijvende naam te geven. Bevat het content blok contactinformatie, geef het content blok dan bijvoorbeeld de naam "Contact info" of "Contactgegevens".

Bij Type kunt u kiezen tussen twee opties: HTML en Tekst. Laat u dit op HTML staan, dan kunt u de inhoud invoeren in de editor zoals u ziet in de afbeelding hierboven. Wilt u echter zelf HTML invullen, zet de optie dan juist op Tekst. Dit kan verwarrend lijken, maar HTML slaat in dit geval op het feit dat de editor zelf HTML-code toevoegt.

Wilt u juist zelf HTML-code invoeren, dan dient Type altijd op Tekst te staan. Het veld Inhoud verandert dan in een tekstveld zonder opmaakfuncties. Laat u de optie toch op HTML staan en voert u in de editor HTML code in, dan zult u merken dat dit niet op de juiste manier naar daadwerkelijke HTML-code wordt vertaald. De editor zal denken dat de HTML-code als tekst op de website moet worden weergegeven. Daarom is de juiste instelling belangrijk.

Voer in het veld Inhoud de inhoud in van het nieuwe content blok. Druk vervolgens op de knop opslaan.

Uw content blok is nu opgenomen in het overzicht. U ziet in het overzicht niet alleen aan de linkerkant de naam van het content blok staan, maar rechts daarvan ziet u ook een shortcode staan. Die code kunt u plaatsen in de templates en de pagina's die door het CMS systeem worden ingelezen.

 

Content blok bewerken

Wilt u iets wijzigen aan uw content blok, dan kan dat via het potloodje aan de rechterkant van het overzicht achter de naam en de shortcode van het content blok. Door op dat potloodje te klikken komt u bij het formulier terecht voor wijzigen van het content blok.

CMS Content blok bewerken

Wellicht is het u opgevallen dat de shortcode van het content blok wordt gegenereerd aan de hand van de door u opgegeven naam. De shortcode verandert niet mee wanneer u de naam van het content blok verandert. Dit om tegen te gaan dat door u gebruikte shortcodes door de naamsverandering niet meer werken. De shortcode wordt alleen bij het aanmaken van het content blok bepaald, dus eenmalig.

 

Content blok verwijderen

Om een content blok te verwijderen, dient u eerst in het overzicht op het beheerscherm "Content blokken" te zoeken naar het content blok dat u wilt verwijderen. Klik vervolgens op het rode kruisje in de kolom Opties bij het betreffende content blok. Het systeem vraagt vervolgens of u het content blok daadwerkelijk wilt verwijderen.

CMS Content blok verwijderen

Klikt u op Ja, dan wordt het betreffende content blok verwijderd.

CMS Content blok verwijderd