Vrije velden

Met het beheerscherm "Vrije velden" kunt u extra velden aanmaken in de verschillende onderdelen van de beheeromgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld een veld "Notitie" aanmaken voor het beheerscherm "Bestellingen" . In het formulier om een bestelling aan te maken of te bewerken wordt dan een extra veld "Notitie" weergegeven, waarmee u een notitie aan een bestelling kunt toevoegen.

 

Inhoud

  1. Vrije velden
  2. Vrij veld aanmaken
  3. Vrij veld bewerken
  4. Vrij veld verwijderen

 

Vrije velden

U kunt naar het beheerscherm "Vrije velden" navigeren door met uw muis naar de menukop Systeem te gaan en vervolgens te kiezen voor de optie Vrije velden. In de onderstaande afbeelding wordt dit weergegeven.

CMS Menu Vrije velden

Het beheerscherm "Vrije velden" verschijnt vervolgens. Wanneer u vrije velden in het CMS systeem heeft aangemaakt, worden ze weergegeven in een overzicht op deze pagina. U ziet hieronder een voorbeeld van dit beheerscherm, waarbij er 1 vrij veld is aangemaakt. Namelijk het veld "Notitie" voor het onderdeel "Orders" (bestellingen).

CMS Vrije velden

 

Vrij veld aanmaken

In het beheerscherm "Vrije velden" maakt u een nieuw vrij veld aan door op de optie nieuw vrij veld bovenaan uw scherm te klikken. Er verschijnt dan een formulier waarmee u heel gemakkelijk een nieuw vrij veld toevoegt aan het CMS systeem. Dit formulier is in de onderstaande afbeelding te zien.

CMS Nieuw vrij veld

Bij Module selecteert u het beheerscherm waaraan u een nieuw veld wilt toevoegen.

Met het veld Label voorziet u het veld van een beschrijvende naam. Gaat het om een notitie dan kunt u hier bijvoorbeeld "Notitie" invullen.

 

Vrij veld bewerken

Het bewerken van een vrij veld gaat even makkelijk als het aanmaken van een nieuw vrij veld. In het beheerscherm "Vrije velden" zoekt u eerst naar het vrije veld dat u wilt bewerken. In de kolom Opties ziet u bij het betreffende vrije veld een icoon dat eruit ziet als een potlood. Klik op het potlood om het formulier voor bewerken naar voren te halen.

CMS Vrij veld bewerken

 

Vrij veld verwijderen

Om een vrij veld te verwijderen, zoekt u in het beheerscherm "Vrije velden" eerst naar het vrije veld dat u wilt verwijderen. In de kolom Opties ziet u bij het betreffende vrije veld een kruisje afgebeeld. Klik op het kruisje om het vrije veld te verwijderen. Het CMS systeem zal eerst om uw bevestiging vragen, voordat het daadwerkelijk wordt verwijderd.

CMS Vrij veld verwijderen

Klikt u op Ja, dan wordt het vrije veld verwijderd.

CMS Vrij veld verwijderd