Zoekwoorden

Met het onderdeel "Zoekwoorden" kunt u relevante zoekwoorden rondom uw website onder de aandacht brengen. De zoekwoorden die u in dit onderdeel invoert ziet u terug op de pagina "Zoekwoorden" van uw CMS website. Per zoekwoord is het ook mogelijk een individuele pagina aan te maken waar u tekst omtrent het betreffende zoekwoord kunt plaatsen.

Om de zoekwoorden te beheren gaat u naar menukop Website en kiest u voor de optie Zoekwoorden.

Een nieuw zoekwoord voegt u toe door te klikken op nieuw zoekwoord bovenaan de pagina. Dit leidt u naar een formulier dat eruitziet zoals in de afbeelding hieronder.

Handleiding CMS

Installatie

Inloggen, wachtwoordherstel en uitloggen

Pagina's

Menu's

Formulieren

Zoekwoorden

Content blokken

Thema en thema opties

Online betalingen ontvangen

Overzicht