Zoekwoorden

Met het onderdeel "Zoekwoorden" kunt u relevante zoekwoorden rondom uw website onder de aandacht brengen. De zoekwoorden die u in dit onderdeel invoert ziet u terug op de pagina "Zoekwoorden" van uw website. Per zoekwoord is het ook mogelijk een individuele pagina aan te maken waar u tekst omtrent het betreffende zoekwoord kunt plaatsen.

U kunt aan de voorkant van uw website naar de zoekwoorden gaan aan door /zoekwoorden/ toe te voegen achter het adres van uw website in de adresbalk van uw browser.

 

Inhoud

  1. Zoekwoorden
  2. Zoekwoord aanmaken
  3. Zoekwoord bewerken
  4. Zoekwoord verwijderen
  5. Een eigen zoekwoordenoverzicht gebruiken

 

Zoekwoorden

Om de zoekwoorden te beheren gaat u naar menukop Website en kiest u voor de optie Zoekwoorden.

CMS Menu Zoekwoorden

Het beheerscherm "Zoekwoorden" verschijnt. Wanneer u het CMS systeem net heeft geïnstalleerd zullen er geen zoekwoorden in het overzicht verschijnen. Dit omdat de demo content geen zoekwoorden bevat. Wilt u van dit onderdeel gebruik maken, dan dient u de zoekwoorden zelf aan te maken.

In de afbeelding hieronder ziet u een voorbeeld van een website met drie zoekwoorden, namelijk "Fysiotherapie Den Haag", "Fysiotherapie Delft" en "Fysiotherapie Leiden".

CMS Zoekwoorden

 

Zoekwoord aanmaken

Een nieuw zoekwoord voegt u toe door te klikken op nieuw zoekwoord bovenaan de pagina. Dit leidt u naar een formulier dat eruitziet zoals in de afbeelding hieronder.

CMS Nieuw zoekwoord

 

Zoekwoord bewerken

Om een zoekwoord te bewerken gaat u eerst naar het overzicht van alle zoekwoorden. Zoek de regel van het zoekwoord dat u wilt bewerken. Helemaal aan de rechterkant staat op die regel een potloodje. Klik op het potloodje. Hetzelfde scherm als bij nieuw zoekwoord wordt geopend, maar nu zijn de gegevens van het zoekwoord ingevuld.

CMS Zoekwoord bewerken

 

Zoekwoord verwijderen

Druk op het rode kruisje achter de naam van het zoekwoord om het betreffende zoekwoord te verwijderen. Het CMS systeem vraagt vervolgens om uw bevestiging.

CMS Zoekwoord verwijderen

Wanneer u kiest voor Ja, dan wordt het zoekwoord verwijderd. Het systeem zal aangeven dat het zoekwoord is verwijderd en het zoekwoord verdwijnt uit het overzicht.

CMS Zoekwoord verwijderd

 

Een eigen zoekwoordenoverzicht gebruiken

Wilt u geen gebruik maken van het zoekwoordenoverzicht van het CMS systeem, maar wilt u daar zelf een pagina voor maken, dan kunt u in het beheerscherm "Pagina's" een pagina aanmaken en in het veld URL "zoekwoorden" invullen. De pagina die u zelf heeft aangemaakt wordt dan getoond wanneer men die URL bezoekt, in plaats van het zoekwoordenoverzicht van het CMS systeem.