Content blokken

Content blokken zijn HTML blokken die u op verschillende plekken op uw advertentie website kunt plaatsen. Voorbeelden van content blokken zijn:

  1. Contactinformatie;
  2. Een bannerlink naar een bepaalde aanbieding;
  3. Google Adsense code voor het tonen van advertenties.

 

Inhoud

  1. Content blokken
  2. Content blok aanmaken
  3. Content blok bewerken
  4. Content blok verwijderen

 

Content blokken

Content blokken beheert u met het beheerscherm "Content blokken". U bereikt dit scherm door via de menukop Website te kiezen voor de optie Content blokken.

Marktplaats Script - Menu Content blokken

Het beheerscherm "Content blokken" wordt vervolgens getoond.

Bij een nieuwe installatie van het Marktplaats Script zullen er drie content blokken worden aangemaakt in de footer. De footer bestaat uit drie kolommen en de installatie zal voor iedere afzonderlijke kolom een content blok aanmaken. Hieronder ziet u een afbeelding van het beheerscherm "Content blokken" met in het overzicht deze drie content blokken.

Marktplaats Script - Beheer Content blokken

 

Content blok aanmaken

Wilt u een nieuw content blok aan de advertentie website toevoegen, dan klikt u op nieuw content blok bovenin uw scherm. Het hieronder afgebeelde formulier verschijnt vervolgens.

Marktplaats Script - Content blok aanmaken

In het veld Naam vult u een beschrijvende naam in voor het nieuwe content blok. Deze naam zal niet zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw advertentie website, maar wordt wel getoond binnen het overzicht op het beheerscherm.

Bij het keuzemenu Type kunt u kiezen tussen twee opties:

  1. HTML
  2. Tekst

Kiest u bij het keuzemenu Type voor HTML, dan kunt u bij het veld Inhoud de inhoud invoeren in de editor zoals u ziet in de afbeelding hierboven. Wilt u echter zelf HTML invullen, kies bij het keuzemenu Type dan voor Tekst. Dit kan verwarrend zijn, maar HTML slaat in dit geval op het feit dat de editor zelf HTML code toevoegt.

Wilt u zelf HTML code invoeren, kies bij het keuzemenu Type dan voor Tekst. Het veld Inhoud verandert dan in een tekstveld zonder opmaakfuncties. Kiest u bij het keuzemenu Type toch voor HTML en voert u in de editor HTML code in, dan zult u merken dat dit niet op de juiste manier naar daadwerkelijke HTML code wordt vertaald. De editor zal denken dat de HTML code als tekst op de website dient te worden weergegeven. Daarom is het belangrijk dat u bij het keuzemenu Type kiest voor de juiste optie.

Vergeet niet om op Opslaan te klikken om het content blok op te slaan.

 

Content blok bewerken

Wilt u aanpassingen aanbrengen binnen een content blok, dan zoekt u het content blok eerst in het overzicht en klikt u bij het betreffende content blok op het potlood in de kolom Opties.

Marktplaats Script - Content blok bewerken

 

Content blok verwijderen

Om een content blok te verwijderen klikt u in het overzicht bij het betreffende content blok op het rode kruisje in de kolom Opties.

Marktplaats Script - Content blok verwijderen

Klikt u op Ja, dan wordt het content blok verwijderd.

Een verwijderd content blok zal niet meer op uw advertentie website worden weergegeven en kan dus niet meer worden gebruikt. Alle shortcodes op uw website die verwijzen naar het betreffende content blok dienen te worden aangepast of te worden verwijderd.

Marktplaats Script - Content blok verwijderd