Formulieren

Met het Marktplaats Script kunt u formulieren aanmaken en plaatsen op uw website. Ook kunt u het bestaande contactformulier op uw website aanpassen. Wanneer een formulier door een bezoeker wordt ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een e-mail met de ingevulde gegevens.

 

Inhoud

  1. Formulieren
  2. Formulier aanmaken
  3. Formulier bewerken
  4. Formulier verwijderen

 

Formulieren

De formulieren zijn te beheren via het beheerscherm "Formulieren". U bereikt dit scherm door via de menukop Website te kiezen voor de optie Formulieren.

Marktplaats Script - Menu Formulieren

Vervolgens zal het beheerscherm "Formulieren" in beeld komen.

Marktplaats Script - Beheer Formulieren

 

Formulier aanmaken

Een nieuw formulier maakt u aan door te klikken op nieuw formulier bovenin uw scherm. Er zal een formulier verschijnen met de tabbladen Formulier en Velden.

Marktplaats Script - Formulier aanmaken

In het veld Titel vult u de titel van het nieuwe formulier in. Daarbij is het verstandig om een beschrijvende titel in te vullen. Zoals het contactformulier "Contact" als titel heeft.

Bij het aanmaken van een nieuw formulier zal het veld Verstuur naar e-mailadres reeds zijn ingevuld. Het Marktplaats Script zal het e-mailadres invullen dat bij de website instellingen staat ingevuld. U kunt dit wijzigen naar een ander e-mailadres wanneer dat nodig is.

Ook het veld Tekst van verstuurknop zal bij het aanmaken van een formulier reeds zijn ingevuld. U kunt de tekst wijzigen naar een andere tekst als u dat wilt.

In het veld Bericht na versturen kunt u het bericht invullen dat zal verschijnen op de website nadat een formulier is ingevuld en verstuurd. Wanneer u hier niets invult, dan zal de standaardmelding op de website verschijnen. De standaardmelding is "Bedankt voor uw bericht" op een Nederlandstalige website en "Thank you for your message" op een Engelstalige website.

De standaardwaarde van het keuzemenu Honeypot tegen spambots inschakelen is Ja. Dit betekent dat alle formulieren standaard technieken zullen gebruiken om spamberichten tegen te houden. Wilt u dit liever niet bij een bepaald formulier, dan kunt u dit uitschakelen door bij het betreffende formulier te kiezen voor Nee bij het keuzemenu Honeypot tegen spambots inschakelen. Als u dit doet dan wordt spam niet tegengehouden door het betreffende formulier en kunt u via dat formulier spam ontvangen. Het is aan te raden om de instelling Honeypot tegen spambots inschakelen op Ja te laten staan bij alle formulieren.

Vervolgens kunt u velden toevoegen aan het formulier met het tabblad Velden. Hieronder ziet u een afbeelding van het tabblad Velden zoals dat standaard voor het formulier "Contact" is ingevuld.

Marktplaats Script - Formulier velden

Om een formulierveld toe te voegen klikt u op veld toevoegen. Om een formulierveld te verwijderen klikt u op veld verwijderen bij het betreffende veld.

In Veldnaam vult u per formulierveld de naam van het formulierveld in. Daarbij is het raadzaam om een beschrijvende naam te kiezen. De bezoeker krijgt de naam van het veld te zien en kan daaruit afleiden wat er dient te worden ingevuld in het betreffende veld. Goede veldnamen zijn "Uw naam", "Uw telefoonnummer", "Uw bericht", et cetera.

Per formulierveld geeft u met het keuzemenu Type aan om wat voor type formulierveld het gaat. U heeft daarbij de volgende opties:

  1. Tekstveld;
  2. E-mailadres;
  3. Telefoonnummer;
  4. Textarea (invoerveld voor meerdere regels).

U kunt per formulierveld met behulp van het keuzemenu Verplicht veld? aangeven of het veld verplicht ingevuld dient te worden door de bezoeker. Staat dit bij een bepaald formulierveld op Ja ingesteld en de bezoeker probeert het formulier te versturen zonder dat dit veld is ingevuld, dan zal er een melding verschijnen. Het formulierveld dient dan alsnog te worden ingevuld voordat het formulier verstuurd kan worden.

 

Formulier bewerken

Wilt u een formulier bewerken, dan klikt u bij het betreffende formulier op het potlood in de kolom Opties. Vervolgens kunt u het formulier bewerken. U kunt zowel de gegevens in het tabblad Formulier als de gegevens in het tabblad Velden bewerken.

Marktplaats Script - Formulier bewerken

 

Formulier verwijderen

Wilt u een formulier verwijderen, dan klikt u bij het betreffende formulier op het rode kruisje in de kolom Opties. Het Marktplaats Script zal vragen of u het formulier daadwerkelijk wilt verwijderen.

Marktplaats Script - Formulier verwijderen

Kiest u voor Ja, dan wordt het formulier verwijderd.

Een verwijderd formulier zal niet meer op uw advertentie website worden weergegeven en kan dus niet meer worden gebruikt. Alle shortcodes op uw website die verwijzen naar dit formulier dienen te worden aangepast of te worden verwijderd.

Marktplaats Script - Formulier verwijderd