Menu's

Navigatiemenu's worden gebruikt om naar verschillende onderdelen van de advertentie website te navigeren. Het Marktplaats Script biedt de mogelijkheid om zowel bovenaan als onderaan op uw advertentie website een menu te plaatsen.

 

Inhoud

  1. Menu's
  2. Menu item aanmaken
  3. Menu item bewerken
  4. Menu item verwijderen

 

Menu's

Menu's beheren doet u met het beheerscherm "Menu's". U kunt naar dit scherm navigeren door in het menu Website te kiezen voor de optie Menu's.

Marktplaats Script - Menu Menu's

Het beheerscherm "Menu's" komt vervolgens tevoorschijn. Bij een nieuwe installatie van het Marktplaats Script zullen er twee menu's worden aangemaakt, namelijk het menu "Main" (het menu bovenin uw website) en het menu "Footer" (het menu onderin uw website).

Marktplaats Script - Beheer Menu's

 

Menu item aanmaken

Om een menu item toe te voegen, zoekt u eerst naar het menu dat u wilt bewerken en klikt u bij het betreffende menu op het potlood in de kolom Opties. Er verschijnt vervolgens een scherm waarmee u wijzigingen kunt aanbrengen binnen het menu.

Marktplaats Script - Beheer Menu

Klik op nieuw menu item bovenin uw scherm. Er verschijnt een formulier waarmee het nieuwe menu item kan worden toegevoegd.

Marktplaats Script - Menu item toevoegen

U vult in het veld Item tekst de tekst in van het menu item zoals deze op de website dient te worden weergegeven.

Bij het keuzemenu Weergave heeft u drie opties:

  1. Het menu item altijd tonen;
  2. Het menu item alleen tonen aan ingelogde gebruikers;
  3. Het menu item alleen tonen aan niet ingelogde gebruikers.

Bij het aanmaken van een nieuw menu item is het mogelijk om het nieuwe menu item als onderliggend item van een ander menu item aan te maken. Wilt u dat, dan kunt u met het veld Bovenliggend item het item kiezen waaronder het nieuwe menu item aangemaakt dient te worden.

Bij het keuzemenu Item type kunt u kiezen voor drie opties:

  1. Pagina;
  2. URL;
  3. Inloggen / Ingelogd als.

Verwijst uw nieuwe menu item naar een contentpagina op uw advertentie website, dan kunt u bij Item type kiezen voor de optie "Pagina". Een gelijknamig keuzemenu Pagina verschijnt vervolgens. Via dit keuzemenu kunt u de contentpagina selecteren waarnaar u wilt verwijzen.

Soms kunt u de pagina waarnaar u wilt verwijzen niet via het keuzemenu Pagina selecteren. In dat geval kunt u bij het keuzemenu Item type kiezen voor "URL". Er verschijnt dan een veld URL, waarin u de URL van de pagina kunt invullen.

Door in het keuzemenu Item type te kiezen voor "Inloggen / Ingelogd als" kunt u een inloglink toevoegen aan het menu. Er zal er een inloglink worden getoond wanneer de bezoeker niet is ingelogd. Is de bezoeker wel ingelogd, dan zal er staan "Ingelogd als" gevolgd door de gebruikersnaam van de ingelogde gebruiker. De link zal in dat geval naar het beheergedeelte van uw advertentie website verwijzen.

 

Menu item bewerken

Wilt u een menu item bewerken, dan zoekt u eerst in het overzicht naar het betreffende menu item. Daarna klikt u op het potlood achter de naam van het menu item. Er verschijnt een formulier waarmee u het menu item kunt aanpassen.

Marktplaats Script - Menu item bewerken

 

Menu item verwijderen

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat u een menu item wilt verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer u een pagina niet meer in het menu wilt opnemen of wanneer de pagina volledig verdwijnt van uw website. U kunt dan op het rode kruisje naast de naam van het menu item klikken.

Het Marktplaats Script zal dan om een bevestiging vragen.

Marktplaats Script - Menu item verwijderen

Wanneer u op Ja klikt dan zal het menu item worden verwijderd. De pagina waarnaar u verwijst wordt zelf niet verwijderd. Wanneer dat wel de bedoeling is, dan zult u de pagina ook nog apart moeten verwijderen.

Marktplaats Script - Menu item verwijderd