070-4500145 info@vrolijkinternetservices.nl
Vrolijk Internet Services
... maakt ondernemers vrolijk met een betaalbare en veilige website.

Formulieren

Op de contentpagina's die u met het Startpagina Script aanmaakt, kunt u formulieren plaatsen. Met deze formulieren geeft u de bezoeker de mogelijkheid om contact met u op te nemen. Zodra de bezoeker een formulier heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail met de ingevulde gegevens op het aan het formulier gekoppelde e-mailadres.

U kunt een formulier op een contentpagina plaatsen door in de contentpagina de shortcode van het formulier te plaatsen. U plaatst de shortcode op de plek waar u het formulier wilt tonen. Wanneer iemand de contentpagina bekijkt, zal het Startpagina Script de shortcode vervangen door het betreffende formulier.

 

Inhoud

  1. Formulieren
  2. Formulier aanmaken

 

Formulieren

De formulieren op contentpagina's zijn te beheren via het beheerscherm Formulieren. U bereikt dit scherm door via de menukop Website te kiezen voor de optie Formulieren.

Startpagina Script - Menu Formulieren

Vervolgens zal het beheerscherm "Formulieren" worden getoond. Wanneer u reeds formulieren heeft aangemaakt, dan zullen ze in een overzicht op dit scherm worden getoond. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit scherm waarbij er een formulier "Contact" is aangemaakt.

Startpagina Script - Formulieren

 

Formulier aanmaken

In het beheerscherm "Formulieren" maakt u een nieuw formulier aan door te klikken op de optie nieuw formulier. Er zal een formulier verschijnen met de tabbladen Formulier en Velden.

Het tabblad Formulier gebruikt u om algemene informatie over het formulier in te vullen. Daarbij zijn de velden Verstuur naar e-mailadres en Tekst van verstuurknop reeds ingevuld. Het systeem zoekt uw e-mailadres op in de website instellingen en vult deze voor u in. Uiteraard kunt u een ander e-mailadres invullen in dit veld. Ook kunt u de tekst van de verstuurknop aanpassen naar uw eigen smaak.

U vult de titel van het nieuwe formulier in het veld Titel in. Daarbij is het verstandig om een beschrijvende titel in te vullen.

Standaard zal het Startpagina Script de melding Bedankt voor uw bericht weergeven op de website na het invullen en versturen van een formulier. Wilt u deze melding aanpassen, dan kunt u een eigen melding invoeren in het veld Bericht na versturen.

De standaardwaarde van het veld Honeypot tegen spambots inschakelen is Ja. Dit betekent dat alle formulieren standaard mechanismen krijgen om spamberichten tegen te houden. Wilt u dit liever niet bij een bepaald formulier, dan kunt u dit uitschakelen door de waarde bij het betreffende formulier op Nee te zetten. Als u dit doet dan wordt spam niet tegengehouden door dat formulier en kunt u via dat formulier spam ontvangen via uw website. Het is aan te raden om de instelling Honeypot tegen spambots inschakelen op Ja te laten staan bij alle formulieren.

Startpagina Script - Nieuw formulier

Verder is er het tabblad Velden. Met dit tabblad kunt u de velden van het betreffende formulier beheren. Dit tabblad is in de onderstaande afbeelding te zien.

Startpagina Script - Formulier velden

Om een formulierveld toe te voegen klikt u op de optie veld toevoegen. Ook wordt bij ieder veld de optie veld verwijderen getoond. U klikt op de optie veld verwijderen bij het betreffende veld om een veld te verwijderen.

Per formulierveld voert u in Veldnaam de naam van het formulierveld in. Het is verstandig om een beschrijvende naam te kiezen, omdat de bezoeker de naam van het veld te zien krijgt en daaruit kan opmaken wat er in het betreffende veld dient te worden ingevuld. Goede veldnamen zijn bijvoorbeeld "Uw naam", "Uw telefoonnummer", "Uw bericht", et cetera.

Per formulierveld geeft u met Type aan om wat voor type veld het gaat. Zo kunt u aangeven dat het veld een e-mailadres dient te bevatten of een telefoonnummer. Wanneer er verkeerde gegevens in het veld worden ingevuld, zal de bezoeker een melding te zien krijgen.

Met de optie Verplicht veld? geeft u aan of het veld verplicht ingevuld dient te worden. Is het veld verplicht en vergeet de bezoeker het veld in te vullen, dan zal hij een melding zien. Het veld dient dan alsnog te worden ingevuld voordat het formulier verstuurd kan worden.

Handleiding Startpagina Script

Algemeen

Installatie Startpagina Script

Inloggen, wachtwoordherstel en uitloggen

Beheer

Startpagina's

Startpagina aanmaken

Startpagina bewerken

Startpagina verwijderen

Contentpagina's

Formulieren

Website instellingen

Gebruikers