Startpagina's

In dit hoofdstuk leest u alles over het beheer van de startpagina's op uw website.

 

Inhoud

  1. Startpagina's
  2. Startpagina aanmaken
  3. Startpagina bewerken
  4. Rubriek aanmaken en rubriek type kiezen
  5. Link aanmaken
  6. Link verplaatsen naar een andere rubriek
  7. Rubriek of link bewerken
  8. Rubriek of link verwijderen
  9. Startpagina verwijderen

 

Startpagina's

U kunt de startpagina's op uw website beheren via de optie Startpagina's onder de gelijknamige menukop Startpagina's.

In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit eruit ziet.

Menu Startpagina's

Het beheerscherm "Startpagina's" verschijnt. Op dit scherm ziet u een overzicht van de startpagina's op uw website.

Wanneer u het script net heeft geïnstalleerd en zelf nog geen startpagina's heeft aangemaakt, dan zal er één startpagina in het overzicht staan, namelijk die voor de homepagina. Deze startpagina is door het installatieprogramma aangemaakt. Dit is een lege startpagina en het is de bedoeling dat u een aantal rubrieken en links op deze startpagina aanmaakt.

In de afbeelding hieronder een voorbeeldscherm van het beheerscherm "Startpagina's". Iedere startpagina in het overzicht krijgt een eigen regel.

Startpagina's

In het overzicht ziet u de volgende gegevens:

Klikt u op de URL van de startpagina, dan wordt de startpagina geopend in een nieuw tabblad van uw browser.

Op iedere regel ziet u naast verschillende gegevens over de startpagina ook drie pictogrammen (helemaal rechts). Dit zijn acties die u voor de startpagina's kunt uitvoeren.

 

Startpagina aanmaken

Om een startpagina aan te maken dient u eerst naar het beheerscherm Startpagina's te gaan. Dit kan door te kiezen voor de optie Startpagina's onder de gelijknamige menukop Startpagina's.

In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit eruit ziet.

Startpagina Script - Menu Startpagina's

Vervolgens verschijnt het betreffende beheerscherm. In de afbeelding hieronder een voorbeeld van dit scherm.

Startpagina Script - Startpagina's

U maakt een startpagina aan door op nieuwe startpagina bovenin dit scherm te klikken. Er zal dan een formulier verschijnen met de twee tabbladen Startpagina en Stijl en kleuren. Dit is in de afbeelding hieronder te zien.

Startpagina Script - Startpagina aanmaken

Wilt u de ingevulde informatie in dit formulier een keer wijzigen, dan kunt u dit formulier eenvoudig raadplegen vanuit het beheerscherm "Startpagina's". Zoek eerst in het overzicht de startpagina waarvan u de informatie wilt wijzigen en klik dan achter de naam van de startpagina op het gereedschap in de kolom Opties.

In het tabblad Startpagina vult u algemene informatie omtrent uw nieuwe startpagina in. De volgende velden worden op dit tabblad weergegeven:

In het veld Startpagina vult u het gewenste subdomein van uw nieuwe startpagina in. Dit subdomein mag geen spaties bevatten. Spaties zullen worden vervangen door een minteken. Het is verplicht om dit veld in te vullen. Het laatste gedeelte, in het voorbeeld ".startpaginawebsite.nl", hoeft u niet in te vullen. Gaat uw nieuwe startpagina bijvoorbeeld sport.startpaginawebsite.nl heten dan vult u alleen "sport" in.

In het veld Titel vult u een titel voor uw nieuwe startpagina in. Deze titel zal bovenaan uw nieuwe startpagina worden weergegeven. In tegenstelling tot het eerste veld mag dit veld wel spaties bevatten. U kunt een nieuwe startpagina over sport bijvoorbeeld de titel "Diverse sportgerelateerde links" geven.

Vult u bij Titel niets in dan wordt bovenaan uw startpagina de URL (het internetadres waarop de startpagina bereikbaar is) weergegeven. In het bovenstaande voorbeeld zal dat dus "sport.startpaginawebsite.nl" zijn.

Bij Beschrijving voor zoekmachines vult u een pakkende tekst in, die bezoekers moet bewegen om uw startpagina te bezoeken. De inhoud van dit veld is zichtbaar in de zoekresultaten van Google. Het is het stuk tekst dat u onder de titel van de website in de zoekresultaten ziet staan. U mag dit veld leeg laten wanneer u dat wilt.

Bij Belangrijke sleutelwoorden vult u de belangrijkste zoekwoorden in voor uw startpagina. Wanneer u dat wilt dan mag u ook dit veld leeg laten.

In het tabblad Stijl en kleuren kunt u de stijl van de tekst en de kleuren van uw nieuwe startpagina instellen. Het Startpagina Script zal bij het aanmaken van een nieuwe startpagina de waarden invullen die u globaal kunt invullen voor de gehele website. Per startpagina kunt u van deze standaardwaarden afwijken.

Het tabblad Stijl en kleuren ziet u in de afbeelding hieronder.

Startpagina Script - Stijl en kleuren

 

Startpagina bewerken

Om een startpagina te bewerken dient u eerst naar het beheerscherm Startpagina's te gaan. Dit kan door te kiezen voor de optie Startpagina's onder de gelijknamige menukop Startpagina's.

In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit eruit ziet.

Startpagina Script - Menu Startpagina's

Vervolgens verschijnt het betreffende beheerscherm. Op dit scherm ziet u een overzicht van de dochterpagina's op uw website.

Wanneer u het script net heeft geïnstalleerd en zelf nog geen dochterpagina's heeft aangemaakt, dan zal er slechts één pagina in het overzicht te zien zijn, namelijk de homepagina. De homepagina bewerken werkt precies hetzelfde als het bewerken van iedere andere startpagina op uw website.

De homepagina is door het installatieprogramma aangemaakt. Dit is een lege pagina en het is de bedoeling dat u zelf een aantal rubrieken, links en eventueel tekst aan de homepagina toevoegt.

Hieronder ziet u het beheerscherm Startpagina's zoals deze er na de installatie zal uitzien (uw eigen domein zal dan in het overzicht staan in plaats van linkspakket.nl).

Startpagina Script - Startpagina's

U klikt op het potlood in de kolom Opties achter de naam van de startpagina die u wilt bewerken.

Tip: Weet u niet zeker wat een bepaald pictogram doet, ga dan met de muis boven het pictogram staan zonder er op te klikken. Uw browser zal dan na enige tijd een tekstballon weergeven met daarin de naam van de actie, zoals startpagina bewerken, startpagina instellingen of startpagina verwijderen.

In het scherm het scherm waarmee u de startpagina kunt bewerken ziet u bovenaan verschillende opties. Klikt u op pagina bekijken, dan wordt uw startpagina door de browser geopend in een nieuw tabblad.

Verder ziet u de opties nieuwe rubriek en startpagina instellingen. Klikt u op nieuwe rubriek, dan verschijnt er een formulier waarmee u een rubriek aan uw startpagina kunt toevoegen.

Klikt u op startpagina instellingen, dan verschijnt er op het scherm een formulier dat u ook te zien krijgt bij het aanmaken van een nieuwe startpagina. Hiermee kunt u de URL, de titel, de beschrijving en de aan de startpagina gekoppelde zoekwoorden bewerken. Ook kunt u met dit formulier de stijl van verschillende teksten en de kleuren van de startpagina aanpassen.

Wanneer het om een startpagina gaat die al content heeft, dan ziet u ook de rubrieken met de content afgebeeld. Wanneer de startpagina leeg is, dan ziet het scherm eruit zoals in de afbeelding hieronder.

Startpagina Script - Startpagina bewerken

 

Rubriek aanmaken en rubriek type kiezen

Rubrieken zijn de basis van uw startpagina. Teksten, widgets en links worden altijd in een rubriek geplaatst.

Kies voor de optie nieuwe rubriek. Er verschijnt dan een formulier met de twee tabbladen Rubriek en SEO. Dit is in de afbeelding hieronder te zien.

Nieuwe rubriek - Tabblad Rubriek

Het veld Rubriek titel is veplicht. Deze titel wordt op uw startpagina bovenin de rubriek weergegeven. Het is een goede gewoonte om te een titel te kiezen die de inhoud van de rubriek beschrijft. Heeft u bijvoorbeeld een startpagina over sport, dan kunt u bijvoorbeeld een rubriek "Atletiek" aanmaken en alle daaraan gerelateerde links in die rubriek plaatsen. Links die met balsport te maken hebben kunnen op diezelfde startpagina in een rubriek "Balsport" worden geplaatst.

In rubriek type kunt u kiezen uit de volgende opties:

In het veld Rubriek tekst kunt u tekst invoeren welke in de rubriek zal worden weergegeven. Hier kunt u ook HTML codes plaatsen, waardoor het mogelijk wordt om tekst in de links, afbeeldingen en video's te plaatsen. Ook banners kunt u op deze manier plaatsen.

Dan is er nog het tabblad SEO. SEO is de afkorting is van search engine optimization. Dat gaat over het koppelen van de juiste zoektermen aan uw website. Wanneer u op uw startpagina op de titel van een rubriek klikt, dan zoomt u als het ware in op de rubriek. Er verschijnt een nieuwe pagina met alleen de inhoud van de rubriek. De informatie voor de zoekmachines van deze pagina kunt u invullen in het tabblad SEO. Dit kunt u dus per rubriek instellen.

Nieuwe rubriek - Tabblad SEO

Het is niet verplicht om een rubriek tekst, een rubriek beschrijving en zoekwoorden in te vullen. Het veld rubriek titel is het enige verplichte veld.

In de volgende afbeelding ziet u het beheerscherm van een startpagina waarbij er een rubriek genaamd "Algemeen" is aangemaakt.

Startpagina Script - Rubriek aangemaakt

In de balk waarbinnen de naam van de rubriek wordt weergegeven ziet u ook drie icoontjes. Wanneer u op het groene icoontje klikt, dan verschijnt er een formulier waarmee u een link aan de rubriek kunt toevoegen. Klikt u op het potloodje, dan verschijnt het formulier om de rubriek te bewerken (dit is het zelfde formulier als het formulier dat u ziet bij het aanmaken van een rubriek). Drukt u op het rode kruisje, dan verwijdert u de rubriek.

 

Link aanmaken

Klik op het groene icoontje (het icoontje helemaal links). Het formulier om een link toe te voegen verschijnt. Dit formulier ziet eruit zoals in de afbeelding hieronder.

Startpagina Script - Nieuwe link

In het veld Link titel vult u de titel van de link in. Dit is de linktekst zoals deze op de startpagina zichtbaar wordt.

In het veld Link URL vult u het internetadres in van de website die u op uw startpagina wilt vermelden.

De instelling Zoekmachines moeten de link volgen dient op Ja te staan wanneer u wilt dat zoekmachines de link volgen en de betreffende website bezoeken. Dit type link wordt ook wel een dofollow link genoemd. Zet u de instelling op Nee, dan zullen zoekmachines de link niet volgen en de betreffende website niet bezoeken. Zo een link wordt ook wel een nofollow link genoemd.

In het veld Waar staat de retourlink? zou u de locatie van de retourlink kunnen invullen wanneer er sprake is van een linkruil. Dit veld is vooral voor uw eigen administratie. U kunt dit veld leeglaten wanneer er geen sprake van een retourlink is.

In het scherm hieronder ziet u dat er in de rubriek "Algemeen" een link is toegevoegd met de link titel "Vrolijk Internet Services".

Startpagina Script - Link aangemaakt

 

Link verplaatsen naar een andere rubriek

Het kan voorkomen dat u een link wilt verplaatsen naar een andere rubriek. Bijvoorbeeld om een betere indeling te krijgen. Wanneer er bijvoorbeeld in een rubriek genaamd "Weer en verkeer" naar uw idee te veel links komen te staan, dan kan het zijn dat u de links wilt onderverdelen in twee rubrieken, namelijk een rubriek "Weer" en een rubriek "Verkeer". U zou dan de oorspronkelijke rubriek kunnen hernoemen naar "Weer" en een extra rubriek "Verkeer" kunnen aanmaken. U zult dan een aantal links naar de andere rubriek moeten verplaatsen.

Het verplaatsen van een link naar een andere rubriek kan door met de muis op de naam van een link te gaan staan. De cursor van de muis, dat eerst een pijltje was, zal veranderen naar een handje. Vervolgens kunt u de linkermuisknop ingedrukt houden en de link naar een andere rubriek slepen.

 

Rubriek of link bewerken

U kunt een rubriek of een link bewerken door op het potloodje rechts naast de naam van de rubriek of de link te klikken. Er verschijnt dan een formulier net zoals bij het aanmaken van een rubriek of een link. Alleen bij het bewerken zal dit formulier zijn ingevuld.

Vergeet na het bewerken van een link of een rubriek niet op de knop Opslaan onderaan het formulier te drukken. Pas wanneer u de knop Opslaan indrukt, worden de wijzigingen ook daadwerkelijk doorgevoerd.

 

Rubriek of link verwijderen

Om een link of een rubriek te verwijderen klikt u op het kruisje rechts naast de naam van de link of de rubriek. Het systeem zal dan om een bevestiging vragen, zoals hieronder te zien is.

Startpagina Script - Rubriek verwijderen

Kiest u voor Ja, dan wordt de rubriek verwijderd. Met de rubriek worden ook de rubriek tekst en de links binnen de rubriek verwijderd. Houd er rekening mee dat wanneer iets is verwijderd, dit niet meer terug te halen is.

Het is een goede gewoonte om even na te denken of u de rubriek niet nog even wilt bewaren zodat u bepaalde onderdelen ervan naar een andere rubriek kunt kopiëren.

Startpagina Script - Rubriek verwijderd

Bij het verwijderen van een link zal het systeem op dezelfde manier als bij een rubriek om bevestiging vragen. Ook een verwijderde link is niet meer terug te halen. Zou u de link terug willen halen, dan moet u de link opnieuw toevoegen.

 

Startpagina verwijderen

Het kan altijd voorkomen dat u een startpagina wilt verwijderen. Bijvoorbeeld omdat een startpagina geen links bevat of omdat iemand een startpagina heeft aangemaakt over een onderwerp waarmee u niet geassocieerd wilt worden. Sommige beheerders hebben bijvoorbeeld liever geen erotische startpagina's of startpagina's over gokken op hun website.

Wat uw reden ook is, het verwijderen van een startpagina met het Startpagina Script is zeer eenvoudig.

Om een startpagina te verwijderen gaat u eerst naar het beheerscherm Startpagina's. Hier kunt u komen via het menu bovenin het scherm. U kiest dan voor de optie Startpagina's onder de gelijknamige menukop Startpagina's. Hieronder is te zien hoe dit eruit ziet.

Startpagina Script - Menu Startpagina's

Vervolgens verschijnt het overzicht van alle op de website aanwezige startpagina's. Hieronder een voorbeeld van dit scherm zoals het er voor de website startpaginawebsite.nl uitziet.

Startpagina Script - Startpagina's

Om een startpagina te verwijderen klikt u op de regel van de betreffende startpagina op het rode kruisje in de kolom Opties. Dit is het icoontje dat helemaal rechts staat. Wanneer u op dit icoontje heeft geklikt, dan zal het systeem om een bevestiging vragen.

Startpagina Script - Startpagina verwijderen

Kiest u voor Ja, dan wordt de startpagina verwijderd. Het systeem zal dit ook aangeven, zoals te zien is in de afbeelding hieronder. Houd in het achterhoofd dat iets niet meer terug te halen is wanneer het eenmaal is verwijderd. Met de startpagina wordt ook de inhoud van de startpagina verwijderd. Dat betekent dat alle rubrieken, teksten en links op de startpagina ook verwijderd worden en niet meer terug te halen zijn.

Startpagina Script - Startpagina verwijderd