Formulieren

Met het Bedrijvengids Script kunt u formulieren maken en plaatsen binnen uw bedrijvengids met behulp van de beheeromgeving. Ook het tijdens de installatie aangemaakte contactformulier kan via de beheeromgeving gewijzigd worden.

Per formulier kunt u instellen op welk e-mailadres u een bericht met de ingevulde gegevens wilt ontvangen zodra het formulier door een bezoeker is ingevuld.

 

Inhoud

  1. Formulieren beheren
  2. Formulier aanmaken
  3. Veld toevoegen
  4. Veld bewerken
  5. Veld verwijderen

 

Formulieren beheren

Formulieren kunt u beheren door eerst in het menu Website te kiezen voor Formulieren.

Bedrijvengids Script - Menu Formulieren

Het beheerscherm voor het beheren van de formulieren komt vervolgens in beeld.

Bedrijvengids Script - Beheer Formulieren

 

Formulier aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuw formulier klikt u eerst bovenin uw scherm op Nieuw formulier. Er zal een formulier in beeld komen. Hiermee kunt u het nieuwe formulier toevoegen aan uw website.

Bedrijvengids Script - Formulier aanmaken

Nadat u het nieuwe formulier heeft aangemaakt, zal het zichtbaar zijn binnen het overzicht. Er wordt door het Bedrijvengids Script een "shortcode" toegekend aan het nieuwe formulier. Op de plekken waar u deze shortcode plaatst binnen de contentpagina's, zal het bijbehorende formulier aan de bezoekers worden getoond.

 

Veld toevoegen

Direct nadat een nieuw formulier is aangemaakt, zal het formulier leeg zijn en geen velden hebben. U kunt een veld aan het formulier toevoegen door naast de naam van het formulier op het groene plusteken te klikken. Er verschijnt dan een formulier waarmee het veld kan worden toegevoegd.

Bedrijvengids Script - Formulieren veld toevoegen

Na het toevoegen van het veld zal het veld in het overzicht bij het bijbehorende formulier te zien zijn. In het voorbeeld hieronder ziet u een formulier met de naam "Contact". Dit formulier bevat het veld "Naam".

Bedrijvengids Script - Formulieren veld toegevoegd

 

Veld bewerken

Om een veld te bewerken, klikt u op het potlood achter de naam van het veld in het overzicht. Er verschijnt dan een formulier waarmee het veld kan worden gewijzigd.

 

Veld verwijderen

Om een veld uit een formulier te verwijderen, klikt u op het rode kruisje achter de naam van het betreffende veld in het overzicht. Het Bedrijvengids Script zal dan vragen of het veld verwijderd moet worden.

Bedrijvengids Script - Formulieren veld verwijderen

Klik op Ja om het veld te verwijderen.

Bedrijvengids Script - Formulieren veld verwijderd