Banners

Het PHP Webshop script bevat de mogelijkheid om banners aan te maken en te plaatsen op verschillende plekken binnen uw webwinkel.

 

Inhoud

  1. Banners beheren
  2. Banner groep aanmaken
  3. Banner toevoegen
  4. Banner bewerken
  5. Banner verwijderen

 

Banners beheren

Voor het beheren van banners navigeert u eerst naar het juiste scherm door in het menu Website te kiezen voor Banners.

PHP Webshop - Menu Banners

 

Banner groep aanmaken

Het is belangrijk om eerst een banner groep aan te maken voordat u banners kunt toevoegen. Klik op Nieuwe banner groep bovenin het scherm. Er verschijnt een formulier waarmee u een banner groep kunt aanmaken.

PHP Webshop - Banner groep aanmaken

Het veld Naam gebruikt u om de nieuwe banner groep een beschrijvende naam te geven.

U plaatst binnen een banner groep één of meer banners die verwijzen naar dezelfde URL. Deze URL voert u in bij Bestemmings-URL. Als u meerdere banners toevoegt zullen deze elkaar afwisselen. Dit noemt men bannerrotatie.

U kunt de velden Breedte en Hoogte gebruiken om de breedte en hoogte in te stellen van de banners binnen de banner groep. Banners die u toevoegt zullen automatisch het door u ingestelde formaat krijgen.

Vult u alleen een breedte in en geen hoogte, dan zal de breedte worden aangehouden en zal de hoogte door het PHP Webshop script worden berekend wanneer u een banner uploadt. Dit geldt andersom ook. Wanneer u alleen een hoogte invult en geen breedte, dan zal het script de breedte berekenen bij het toevoegen van een banner.

Als u op de knop Opslaan klikt zal de banner groep worden opgeslagen en in het overzicht verschijnen.

PHP Webshop - Beheer banners

Naast de naam "Header" ziet u "banner-header" tussen blokhaken staan. Dit is een shortcode die u op uw pagina's kunt plaatsen. Op de plekken waar u de shortcode heeft geplaatst zal een banner uit de banner groep verschijnen.

 

Banner toevoegen

Klik op het groene plusteken naast de naam van de banner groep waarbinnen u een banner wilt toevoegen. Vervolgens verschijnt er een formulier waarmee de banner kan worden toegevoegd.

PHP Webshop - Banner toevoegen

Het veld Naam gebruikt u om de nieuwe banner een beschrijvende naam te geven.

Bij Type kunt u een keuze maken tussen twee opties:

  1. Afbeelding uploaden
  2. Aangepaste code

Kiest u voor het uploaden van een afbeelding, dan kunt u een afbeelding kiezen op uw computer door bij Afbeelding te klikken op de knop Kies afbeelding. Er zal dan een dialoogvenster tevoorschijn komen waarmee een afbeelding op uw computer kan worden gekozen. Nadat u dat heeft gedaan zal de afbeelding bij Afbeelding te zien zijn. Ook zal er naast de knop Kies afbeelding een tweede knop verschijnen, namelijk de knop Verwijder afbeelding. Met deze knop kunt u de afbeelding weer weghalen.

Als u op de knop Opslaan klikt, zal de nieuwe banner worden opgeslagen en in het overzicht te zien zijn binnen het scherm "Banners".

 

Banner bewerken

Om een banner te bewerken klikt u op het potlood dat wordt afgebeeld bij de naam van de banner in het overzicht. Er verschijnt dan een formulier waarmee u de banner kunt aanpassen.

 

Banner verwijderen

Om een banner te verwijderen, klikt u op het rode kruisje naast de naam van de banner in het overzicht.

Het systeem zal dan vragen of u de banner daadwerkelijk wilt verwijderen. Klikt u op Ja dan wordt de banner verwijderd.