Formulieren

Met het PHP Webshop script kunt u formulieren samenstellen en plaatsen binnen uw webwinkel. Ook is het mogelijk om het reeds bestaande contactformulier te wijzigen.

U kunt per formulier instellen op welk e-mailadres u een e-mail wilt ontvangen wanneer het formulier wordt ingevuld. De e-mail bevat de gegevens die door de bezoeker zijn ingevuld.

 

Inhoud

  1. Formulieren beheren
  2. Formulier aanmaken
  3. Formulier bewerken
  4. Formulier verwijderen

 

Formulieren beheren

Formulieren kunnen worden beheerd met het beheerscherm "Formulieren". U navigeert naar dit scherm door in het menu Website te kiezen voor de optie Formulieren.

PHP Webshop - Menu Formulieren

Het beheerscherm "Formulieren" komt vervolgens in beeld.

PHP Webshop - Beheer Formulieren

 

Formulier aanmaken

Klik op Nieuw formulier bovenin uw scherm. Er verschijnt een formulier met de tabbladen Formulier en Velden. Hiermee kunt u het nieuwe formulier eenvoudig aanmaken.

PHP Webshop - Formulier aanmaken

Nadat u een nieuw formulier heeft aangemaakt zal deze worden opgenomen in het overzicht. Er zal door het PHP Webshop script een "shortcode" aan het nieuwe formulier worden toegekend. U kunt deze shortcode gebruiken om het formulier te plaatsen binnen uw webshop. Op de plekken waar u de shortcode plaatst zal de bezoeker het formulier zien en kunnen invullen.

 

Formulier bewerken

Binnen het beheerscherm "Formulieren" zal een overzicht te zien zijn van de formulieren die zijn aangemaakt. Klik bij het formulier dat u wilt bewerken op het potlood in de kolom Opties. Er komt een formulier in beeld waarmee u wijzigingen kunt aanbrengen.

 

Formulier verwijderen

Klik op het rode kruis in de kolom Opties bij het betreffende formulier. Het PHP Webshop script zal vervolgens vragen of u het formulier daadwerkelijk wilt verwijderen.

PHP Webshop - Formulier verwijderen

Wanneer u op Ja klikt zal het formulier worden verwijderd.

Een verwijderd formulier zal niet meer aan de bezoeker worden getoond op de plekken waar u de shortcode van het formulier heeft geplaatst. Daarom is het verstandig om de shortcode op deze plekken ook te verwijderen.

PHP Webshop - Formulier verwijderd