Content blokken

Het PHP Webshop script bevat de mogelijkheid om HTML blokken aan te maken en te plaatsen binnen uw webwinkel. Elementen die steeds weer terugkeren op uw website (zoals een blokje met contactinformatie) kunt u als content blok aanmaken. Ieder content blok dat u aanmaakt krijgt een "shortcode". Deze shortcode kunt u op verschillende plekken op uw website plaatsen.

 

Inhoud

  1. Content blokken beheren
  2. Content blok aanmaken
  3. Content blok bewerken
  4. Content blok verwijderen

 

Content blokken beheren

Om de content blokken te beheren kiest u in het menu Website voor Content blokken.

PHP Webshop - Menu Content blokken

Vervolgens verschijnt het scherm waarmee u de content blokken binnen uw webshop kunt beheren.

Tijdens de installatie van het script worden er drie content blokken aangemaakt die in de footer van uw webwinkel worden getoond. De footer bestaat uit drie kolommen en voor iedere kolom wordt een afzonderlijk content blok aangemaakt. Dit ziet u hieronder in een afbeelding van het beheerscherm "Content blokken".

PHP Webshop - Beheer Content blokken

 

Content blok aanmaken

Klik op nieuw content blok bovenin uw scherm. Vervolgens verschijnt een formulier waarmee u een content blok kunt aanmaken.

PHP Webshop - Content blok aanmaken

Eerst vult u het veld Naam in. U mag zelf een naam kiezen voor uw nieuwe content blok. Aan de hand van deze naam zal het systeem een shortcode genereren, die u op verschillende plekken binnen uw webwinkel kunt gebruiken om het blok te tonen. De naam van het content blok zal de bezoeker niet te zien krijgen, maar is vooral handig voor het overzicht en voor het genereren van een shortcode.

Binnen het keuzemenu Type zijn er twee opties:

  1. HTML
  2. Tekst

De optie HTML geeft u de mogelijkheid om de inhoud in te voeren via de WYSIWYG-editor bij Inhoud. Wat u invoert zal door de editor na het opslaan worden omgezet naar HTML-code.

Wilt u zelf HTML-code invoeren die niet wordt aangepast bij het opslaan, dan zal de optie Tekst een betere optie zijn.

 

Content blok bewerken

Wilt u uw content blok wijzigen, dan klikt u op het potlood in de kolom Opties bij het betreffende content blok. Er verschijnt dan een formulier waarmee u het content blok kunt aanpassen.

PHP Webshop - Content blok bewerken

 

Content blok verwijderen

Klik op het rode kruisje in de kolom Opties bij het content blok dat u wilt verwijderen. Er zal worden gevraagd of u het content blok daadwerkelijk wilt verwijderen. Dit is in de onderstaande afbeelding te zien.

PHP Webshop - Content blok verwijderen

Klikt u op Ja dan zal het opgeslagen content blok uit het systeem en uit het overzicht worden verwijderd.

PHP Webshop - Content blok verwijderd