Categorieën

Binnen uw webwinkel worden de producten ingedeeld in categorieën. Tijdens de installatie van het PHP Webshop script worden verschillende hoofd- en subcategorieën aangemaakt. Binnen het PHP Webshop script krijgt u de mogelijkheid om deze categorieën aan te passen naar uw eigen situatie. Dit hoofdstuk beschrijft het beheer van de categorieën binnen uw webshop.

 

Inhoud

  1. Categorieën beheren
  2. Categorie aanmaken
  3. Categorie bewerken
  4. Categorie verwijderen

 

Categorieën beheren

De categorieën van uw webwinkel beheert u met het beheerscherm "Categorieën". Binnen de beheeromgeving van het PHP Webshop script navigeert u naar dit scherm door in het menu Administratie te kiezen voor de optie Categorieën.

Hieronder wordt dit weergegeven.

PHP Webshop - Menu Categorieën

Het beheerscherm "Categorieën" komt vervolgens in beeld. Dit beheerscherm wordt in de onderstaande afbeelding weergegeven. Het scherm bevat een overzicht van de categorieën binnen uw webshop.

Wanneer een categorie subcategorieën bevat ziet u links van de categorienaam een plusteken (+). Klik op dit plusteken (+) om de categorie uit te klappen. Het plusteken verandert dan in een minteken (-) en u ziet de onderliggende categorieën verschijnen binnen het overzicht. Subcategorieën kunnen ook weer onderliggende categorieën bevatten. U zult dat dan kunnen zien aan het plusteken (+) links van de categorienaam.

Om een categorie weer in te klappen klikt u op het minteken (-) naast de naam van de categorie.

PHP Webshop - Beheer Categorieën

 

Categorie aanmaken

Klik bovenin het beheerscherm op nieuwe categorie om een nieuwe categorie aan uw webwinkel toe te voegen. Er verschijnt een formulier waarmee de categorie kan worden aangemaakt.

PHP Webshop - Categorie aanmaken

In het veld Naam vult u de naam van de nieuwe categorie in.

Het is mogelijk om de nieuwe categorie als subcategorie van een andere categorie aan te maken. In dat geval kunt u met het veld Bovenliggende categorie de categorie kiezen waaronder deze nieuwe categorie aangemaakt dient te worden.

 U kunt een beschrijving voor de zoekmachines invullen in het veld Beschrijving voor zoekmachines.

Het veld Belangrijke sleutelwoorden kan worden gebruikt om de belangrijkste sleutelwoorden voor de nieuwe categorie in te vullen.

Klik op de knop Opslaan om de nieuwe categorie op te slaan binnen uw webshop.

 

Categorie bewerken

Zoek binnen het beheerscherm "Categorieën" eerst naar de categorie die u wilt bewerken. Eventueel kunt u daarvoor het zoekveld gebruiken. Vervolgens klikt u op het potlood naast de naam van de categorie die u wilt wijzigen. Er verschijnt een formulier waarmee de gewenste wijzigen kunnen worden aangebracht.

 

Categorie verwijderen

Binnen het beheerscherm "Categorieën" zoekt u eerst naar de categorie die u wilt verwijderen. Daar kan eventueel het zoekveld voor worden gebruiken. Vervolgens klikt u op het rode kruis achter de naam van de te verwijderen categorie.

Het PHP Webshop script zal dan vragen of u de categorie daadwerkelijk wilt weggooien, zoals u kunt zien in de afbeelding hieronder.

PHP Webshop - Categorie verwijderen

Klikt u op Ja, dan zal de categorie worden verwijderd. Ook worden eventuele onderliggende categorieën verwijderd.

PHP Webshop - Categorie verwijderd