Sheets

Een nieuwe sheet uploaden of de voortgang van een reeds toegevoegde en ingeplande sheet inzien, kan binnen het scherm "Sheets". Via het scherm "Sheets" kunt u ook een voorbeeld sheet downloaden, zodat u die kunt invullen en uploaden. In de voorbeeld sheet kunt u zien hoe de informatie moet worden ingevuld, zodat het Startpagina Script uw links op een correcte wijze kan plaatsen op uw startpagina websites.

 

Inhoud

  1. Sheets
  2. Voorbeeld sheet downloaden
  3. Sheet uploaden

 

Sheets

Het scherm "Sheets" kunt u tevoorschijn halen door in het menu Administratie te kiezen voor Sheets.

Startpagina Script - Menu Sheets

Het scherm voor de sheets komt vervolgens in beeld.

Startpagina Script - Beheer Sheets

 

Voorbeeld sheet downloaden

Voordat u zelf met de sheets aan de slag gaat, is het belangrijk om de voorbeeld sheet te downloaden. In de voorbeeld sheet zijn in de bovenste rij kopjes geplaatst, zodat u weet wat er in iedere kolom ingevuld moet worden.

Het gaat om de volgende kopjes / kolommen:

 

Sheet uploaden

U kunt de voorbeeld sheet downloaden en openen op uw computer. Vervolgens kunt de door u gewenste links binnen de voorbeeld sheet toevoegen. Daarna kunt u de sheet opslaan en uploaden met de door u toegevoegde links.

Om een sheet te uploaden klikt u eerst op Nieuwe sheet. Er verschijnt een formulier waarmee u een nieuwe sheet kunt uploaden.

Startpagina Script - Sheet uploaden

U kunt een sheet op uw computer kiezen door bij Sheet op Kies bestand te klikken. Er verschijnt dan een dialoogvenster waarmee een sheet op uw computer gekozen kan worden. Nadat u een sheet heeft gekozen zal er bij Sheet een tweede knop verschijnen, namelijk de knop Verwijder bestand. Hiermee kunt u het veld Sheet weer legen.

Als websitebeheerder kunt u de sheet eventueel aan een andere gebruiker koppelen door bij Gebruiker een andere gebruiker te selecteren.

Druk op de knop Opslaan om uw sheet toe te voegen. Als u als websitebeheerder een sheet toevoegt, zal de sheet meteen worden verwerkt en kunt u in het overzicht zien of er fouten zijn opgetreden.

Als een gewone gebruiker een sheet toevoegt, zal de sheet altijd gekoppeld zijn aan het account van de gebruiker en is er geen mogelijkheid om de sheet aan een andere gebruiker toe te wijzen. U zult als beheerder een e-mail ontvangen wanneer een gewone gebruiker een sheet in de wachtrij plaatst. U zult dan op de Play-knop moeten drukken bij de betreffende sheet. Ook zult u aan de hand van het aantal links in de sheet moeten bereken hoeveel credits de klant uitgeeft en u zult de credits handmatig moeten verrekenen door het nieuwe aantal credits in te vullen bij de betreffende gebruiker in het beheerscherm "Gebruikers".