070-4500145 info@vrolijkinternetservices.nl

Vrolijk Internet Services

... maakt ondernemers vrolijk met een betaalbare en veilige website.

Startpagina's (paginabeheerder)

Hier leest u hoe u als paginabeheerder uw startpagina's kunt beheren.

 

Inhoud

  1. Startpagina's beheren
  2. Startpagina aanmaken

 

Startpagina's beheren

Als paginabeheerder kunt u meerdere startpagina's beheren. U kunt uw startpagina's beheren via de optie Startpagina's onder de gelijknamige menukop Startpagina's.

Startpagina Script - Menu Startpagina's

Het beheerscherm "Startpagina's" zal vervolgens in beeld komen, waarop een overzicht is te zien van de dochterpagina's die u beheert. Wanneer u zich net heeft aangemeld op de website, zult u nog geen dochterpagina's in het overzicht zien.

Startpagina Script - Beheer Startpagina's

 

Startpagina aanmaken

Wilt u een nieuwe startpagina aanmaken, dan klikt u bovenin uw scherm op Nieuwe startpagina. Er verschijnt een formulier waarmee u de nieuwe startpagina kunt aanmaken.

Startpagina Script - Startpagina aanmaken

U vult in het tabblad Startpagina de algemene informatie rondom de nieuwe startpagina in.

In het veld Startpagina vult u het gewenste subdomein van uw nieuwe startpagina in. Zorg ervoor dat dit subdomein geen spaties bevat. Wanneer het toch spaties bevat dan zal het Startpagina Script deze spaties  vervangen door mintekens. Het veld Startpagina dient te worden ingevuld alvorens u de startpagina kunt aanmaken. Het laatste gedeelte, in het voorbeeld ".websiteplaatsen.nl", vult u niet in. Gaat uw nieuwe startpagina bijvoorbeeld sport.websiteplaatsen.nl heten dan vult u alleen "sport" in.

U kunt het veld Titel gebruiken om een titel in te stellen voor uw nieuwe startpagina. Vult u hier niets in, dan zal het internetadres van uw nieuwe startpagina als titel worden gebruikt. De titel van de startpagina sport.websiteplaatsen.nl zal dan "sport.websiteplaatsen.nl" zijn.

Bij Beschrijving voor zoekmachines kunt u een pakkende tekst invullen die bezoekers moet bewegen om uw startpagina te bezoeken. Deze tekst zal in de zoekresultaten van Google worden weergegeven wanneer uw startpagina daarin voorkomt. Wanneer u dat wilt dan kunt u dit veld leeg laten.

Bij Belangrijke sleutelwoorden kunt u de belangrijkste zoekwoorden invullen voor uw startpagina. Wanneer u dat wilt dan mag u ook dit veld leeg laten.

Met het keuzemenu Aantal kolommen kunt u bepalen uit hoeveel kolommen uw nieuwe startpagina zal bestaan. U heeft de keuze uit 3 of 4 kolommen.

Het keuzemenu Zichtbaarheid kan worden gebruikt om aan te geven of uw startpagina in de lijst van alle startpagina's en in rubrieken van het type "nieuwste startpagina's" en "laatst gewijzigde startpagina's" mag worden getoond.

In het tabblad Stijl en kleuren kunt u de stijl van de tekst en de kleuren binnen uw nieuwe startpagina instellen.

Startpagina Script - Startpagina stijl en kleuren

Wilt u bij het aanmaken van de startpagina meteen één of meer rubrieken aan de startpagina toevoegen, dan kan dat met het tabblad Bulk rubrieken.

Startpagina Script - Bulk rubrieken

Handleiding Startpagina Script

Algemeen

Installatie Startpagina Script

Inloggen, wachtwoordherstel en uitloggen

Websitebeheer

Startpagina's

Contentpagina's

Media

Formulieren

Knoppen

Banners

Website instellingen

Gebruikers

Paginabeheer

Startpagina's (paginabeheerder)