Dagaanbiedingen

Met de uitbreiding Dagaanbiedingen voegt u een onderdeel "Dagaanbiedingen" toe aan uw website. Met deze uitbreiding kunt u dagaanbiedingen van Daisycon en TradeTracker (JSON en CSV formaat) toevoegen aan uw website. U kunt daarbij informatie toevoegen over de diverse webwinkels met de (op uw website aanbevolen) dagaanbiedingen.

 

Inhoud

  1. Uitbreiding installeren
  2. Feeds beheren
  3. Feed aanmaken
  4. Feed bewerken
  5. Feed verwijderen
  6. Bedrijven beheren
  7. Bedrijf aanmaken
  8. Bedrijf bewerken
  9. Bedrijf verwijderen

 

Uitbreiding installeren

Als u de uitbreiding Dagaanbiedingen nog niet heeft geïnstalleerd op uw site, dan kunt u de uitbreiding installeren via het scherm "Uitbreidingen installeren". Dat scherm bereikt u door als beheerder in te loggen binnen de beheeromgeving en vervolgens helemaal aan de rechterkant in de menubalk op Uitbreidingen installeren te klikken. Het scherm met de beschikbare en geïnstalleerde uitbreidingen zal vervolgens in beeld komen. Bij de uitbreiding Dagaanbiedingen drukt u op de knop Nu kopen en installeren.

Het betaalscherm komt tevoorschijn. Met de onderstaande betaalwijzen kunt u betalen:

Dagaanbiedingen - Betaalscherm

Direct nadat u heeft betaald, zal de uitbreiding worden geïnstalleerd op uw website.

Dagaanbiedingen - Installeren

 

Feeds beheren

Om de feeds te beheren kiest u in het menu Website voor Dagaanbiedingen en vervolgens voor Feeds. Dit is in de onderstaande afbeelding te zien.

Dagaanbiedingen - Menu Feeds

Vervolgens komt het beheerscherm "Feeds" in beeld.

Dagaanbiedingen - Feeds

 

Feed aanmaken

Wanneer u de URL van een feed wilt toevoegen aan het systeem, dan klikt u bovenin uw scherm op Nieuwe feed. Er zal dan een formulier verschijnen waarmee de feed aan het systeem kan worden toegevoegd. U kunt feeds toevoegen van de netwerken Daisycon en TradeTracker. U kunt feeds toevoegen in het formaat JSON en CSV.

Dagaanbiedingen - Feed aanmaken

In het veld Feed URL vult u de URL van de feed in. De feed dient van het netwerk Daisycon of het netwerk Tradetracker te zijn en het formaat moet JSON of CSV zijn.

In het veld Maximum aantal producten (0 = geen maximum) kunt u het maximum aantal producten invullen dat u wilt inladen en wilt weergeven vanuit deze feed. Als u alle producten die in de feed staan vermeld wilt inladen, dan hoeft u geen maximum in te vullen.

Als het een feed in het formaat CSV betreft, dan kunt u het veld CSV scheidingsteken (wanneer het een CSV feed betreft) gebruiken om aan te geven welk scheidingsteken wordt gebruikt in de nieuwe CSV feed. Meestal wordt als scheidingsteken van een CSV feed een puntkomma gebruikt. Daarom staat dit teken reeds ingevuld bij dit veld.

Bij het keuzemenu Actief kunt u kiezen tussen actief en inactief. Zo is het mogelijk om een bepaalde feed (tijdelijk) op inactief te zetten en niet mee te nemen bij het ophalen van de feeds.

Indien u binnen de uitbreiding Dagaanbiedingen bedrijven heeft aangemaakt, dan kunt u het keuzemenu Bedrijf gebruiken om de feed aan een bedrijf te koppelen.

Als u alle gegevens correct heeft ingevuld, drukt u op de knop Opslaan om de feed aan het systeem toe te voegen. Na het toevoegen zal de feed verschijnen binnen het overzicht op het scherm "Feeds".

Dagaanbiedingen - Feed toegevoegd

 

Feed bewerken

Binnen het scherm "Feeds" zoekt u eerst naar de feed die u wilt bewerken. Bij de betreffende feed wordt binnen de kolom Opties een potlood weergegeven. Klik op dit potlood. Vervolgens komt het formulier om de feed te bewerken in beeld.

Dagaanbiedingen - Feed bewerken

 

Feed verwijderen

Wilt u een feed verwijderen, dan zoekt u binnen het scherm "Feeds" eerst naar de betreffende feed in het overzicht. Vervolgens klikt u op het rode kruis in de kolom Opties. Het systeem zal dan vragen of u de feed daadwerkelijk wilt verwijderen.

Dagaanbiedingen - Feed verwijderen

Klikt u op Ja, dan wordt de feed verwijderd uit het systeem. De eerstvolgende keer dat het proces om de feeds op te halen draait, worden de aan de feed gekoppelde producten verwijderd uit het overzicht van dagaanbiedingen op de website.

Dagaanbiedingen - Feed verwijderd

 

Bedrijven beheren

Om de bedrijven met dagaanbiedingen te beheren kiest u in het menu Website voor Dagaanbiedingen en vervolgens voor Bedrijven.

Dagaanbiedingen - Menu Bedrijven

Het beheerscherm "Bedrijven" verschijnt vervolgens.

Dagaanbiedingen - Bedrijven

 

Bedrijf aanmaken

Om een nieuw bedrijf met dagaanbiedingen aan te maken in het systeem, klikt u bovenin uw scherm op Nieuw bedrijf. Er komt dan een formulier in beeld waarmee u het nieuwe bedrijf kunt aanmaken.

Dagaanbiedingen - Bedrijf aanmaken

In het veld Naam vult u de naam van het bedrijf in.

U kunt bij Logo een bedrijfslogo uploaden door op Kies afbeelding te klikken en een afbeelding op uw computer te selecteren. Nadat u een afbeelding gekozen heeft zal deze bij Logo verschijnen. Er zal ook een tweede knop tevoorschijn komen met de tekst Verwijder afbeelding. Als u op deze knop drukt, zal de afbeelding worden verwijderd.

In het veld URL kunt u de URL van de website van het bedrijf invullen.

Eventueel kunt u in het veld Banner HTML aangepaste code voor een banner plaatsen. De banner zal op de pagina van het bedrijf worden getoond.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, drukt u op de knop Opslaan om het bedrijf toe te voegen aan het systeem. Nadat het bedirjf is toegevoegd, verschijnt het in het overzicht op het scherm "Bedrijven".

Dagaanbiedingen - Bedrijf toegevoegd

 

Bedrijf bewerken

Binnen het scherm "Bedrijven" zoekt u eerst in het overzicht naar het bedrijf dat u wilt bewerken. Bij het betreffende bedrijf klikt u op het potlood in de kolom Opties. Het formulier om het bedrijf te bewerken verschijnt vervolgens.

Nadat u de wijzigingen binnen het formulier heeft aangebracht, klikt u op de knop Opslaan om de wijzigingen door te voeren.

Dagaanbiedingen - Bedrijf bewerken

 

Bedrijf verwijderen

Als u een bedrijf met dagaanbiedingen wilt verwijderen uit het systeem, dan zoekt u binnen het scherm "Bedrijven" eerst naar het betreffende bedrijf in het overzicht. Klik op het rode kruis in de kolom Opties bij het betreffende bedrijf. Het systeem zal vragen of u het bedrijf daadwerkelijk wilt verwijderen.

Dagaanbiedingen - Bedrijf verwijderen

Klik op Ja om het bedrijf definitief te verwijderen uit het systeem.

Dagaanbiedingen - Bedrijf verwijderd