Kortingscodes

De uitbreiding Kortingscodes voegt een onderdeel "Kortingscodes" toe aan uw website. U kunt daarmee kortingscodes tonen op uw website. De kortingscodes kunt u via de beheeromgeving toevoegen aan uw website. Daarbij is het ook mogelijk om informatie toe te voegen over de diverse webwinkels waar de bezoeker de kortingscodes kan gebruiken.

 

Inhoud

  1. Uitbreiding installeren
  2. Kortingscodes beheren
  3. Kortingscode aanmaken

 

Uitbreiding installeren

Indien u de uitbreiding Kortingscodes nog niet heeft geïnstalleerd op uw website, dan kunt u de uitbreiding installeren via het scherm "Uitbreidingen installeren". Als u als beheerder op de website bent ingelogd, dan bereikt u dit scherm door in de menubalk helemaal rechts te klikken op Uitbreidingen installeren. Het scherm met de beschikbare en geïnstalleerde uitbreidingen verschijnt vervolgens. Bij de uitbreiding Kortingscodes drukt u op de knop Nu kopen en installeren.

Vervolgens komt het betaalscherm in beeld. Met de volgende betaalwijzen kunt u betalen:

Kortingscodes - Betaalscherm

De uitbreiding zal direct worden geplaatst nadat u heeft betaald met de door u gekozen betaalwijze.

Kortingscodes - Installeren

 

Kortingscodes beheren

Om de kortingscodes te beheren, kiest u in het menu Website voor Kortingscodes. Er verschijnt een onderliggend menu waarbinnen u ook weer voor Kortingscodes kiest.

Kortingscodes - Menu Kortingscodes

Vervolgens zal het scherm om de kortingscodes te beheren verschijnen.

Kortingscodes - Kortingscodes

 

Kortingscode aanmaken

Om een nieuwe kortingscode toe te voegen aan uw website, klikt u bovenin uw scherm op Nieuwe kortingscode. Een formulier verschijnt, waarmee u de nieuwe kortingscode kunt aanmaken.

Iedere kortingscode krijgt een detailpagina. Via dit formulier kunt u instellen welke teksten er op de detailpagina worden weergegeven.

Kortingscodes - Kortingscode aanmaken

In het veld Titel kunt u de titel invullen. De titel wordt getoond in overzichten en bovenaan op de detailpagina van een kortingscode.

U kunt de feitelijke kortingscode invullen in het veld Kortingscode.

Met het keuzemenu Hoofdcategorie kunt u de categorie kiezen waarbinnen de kortingscode geplaatst dient te worden. Eventueel verschijnen er extra keuzemenu's om de specifieke subcategorie te kiezen, wanneer de door u gekozen categorie subcategorieën bevat.

Met het veld Inleiding kunt u de kortingscode van een inleiding voorzien. Deze inleiding wordt getoond in overzichten (onder de titel en eventuele looptijd). Ook wordt de inleiding getoond op de detailpagina.

U kunt op de detailpagina bij een kortingscode twee omschrijvingen toevoegen. Beide omschrijvingen bestaan uit een titel (H2 tags) en een stuk tekst. De titel en het stuk tekst van de eerste omschrijving kunt u invullen in de velden Omschrijving titel 1 en Omschrijving 1. De titel en het stuk tekst van de tweede omschrijving kunnen worden ingevuld in de velden Omschrijving titel 2 en Omschrijving 2.

Als u binnen de uitbreiding Kortingscodes bedrijven heeft toegevoegd, kunt u met het keuzemenu Bedrijf de kortingscode aan een bedrijf koppelen.