Menu's

Om naar de verschillende pagina's op uw website te navigeren, maakt men gebruik van een menu. Dit menu kunt u aanpassen met het CMS systeem. Dit kan in het beheerscherm "Menu's".

 

Inhoud

  1. Menu's
  2. Menu naam bewerken
  3. Menu item toevoegen
  4. Menu item bewerken
  5. Menu item verwijderen

 

Menu's

U kunt de navigatiemenu's op uw website beheren via de optie Menu's (onder menukop Website).

CMS Menu Menu's

U komt dan in het beheerscherm "Menu's" terecht. In de meeste situaties zal er al een menu aanwezig zijn. Bijvoorbeeld wanneer u demo content heeft geïnstalleerd. In de afbeelding hieronder ziet u het menu zoals deze bij de demo content eruit ziet. U ziet een nagivatiemenu met de naam "Main" met een aantal menu items erin.

Ook ziet u menu-main tussen blokhaken staan naast de naam van het menu. Dit is een zogeheten shortcode. Shortcodes kunt u in bijvoorbeeld een HTML template plaatsen en dan wordt op die locatie automatisch het menu neergezet.

Verder ziet u naast de naam van het menu drie icoontjes. Door op het groene plusteken te klikken, voegt u een item toe aan het menu. Met het potloodje kunt u de naam van het menu bewerken. Met het rode kruisje verwijdert u het menu.

Meestal zal er gebruik worden gemaakt van slechts één menu: het navigatiemenu.

CMS Menu's

Menu naam bewerken

Om de naam van het navigatiemenu te bewerken klikt u op het potloodje naast de naam van het menu.

CMS Menu naam bewerken

De shortcode verandert niet mee bij het wijzigen van de naam van het menu. Dit om te voorkomen dat u in verschillende templates de shortcode moet aanpassen. Zou de shortcode namelijk mee veranderen, dan zou de shortcode die wordt gebruikt in de verschillende templates niet meer kloppen.

 

Menu item toevoegen

Wilt u een menu item toevoegen, dan klikt u op het groene plusteken naast de naam van het betreffende menu. Er verschijnt een formulier zoals in de afbeelding hieronder.

CMS Menu item toevoegen

In het veld Item tekst vult u de tekst in van het menu item, zoals deze op de website moet worden weergegeven. Hier vult u doorgaans de naam in van de pagina waarnaartoe wordt verwezen.

Verwijst het menu item naar een pagina op de eigen website, dan kunt u deze kiezen door op het veld Pagina te klikken, waarna er een uitklapmenu verschijnt. In dit menu kunt u de gewenste pagina selecteren.

Soms staat de pagina niet in het lijstje. Dan gaat het bijvoorbeeld om een speciale pagina of om een pagina op een andere website. Daarom kunt u de URL van de pagina invullen in het veld URL. Zo kunt u alsnog linken naar iedere pagina die u wilt.

Indien zowel Pagina als URL zijn ingevuld, dan krijgt de waarde van het veld URL voorrang bij het weergeven van het menu.

Bij de optie Weergave kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden:

  1. Altijd tonen
  2. Alleen tonen aan ingelogde gebruikers
  3. Alleen tonen aan niet ingelogde gebruikers

Verder is er nog de optie Item type. De waarde hiervan staat standaard op Normaal. Wanneer u item type op "Inloggen / Ingelogd als" zet, dan zal er een inloglink worden getoond wanneer de bezoeker niet is ingelogd. Is de bezoeker ingelogd, dan zal er staan "Ingelogd als" gevolgd door de gebruikersnaam van de ingelogde gebruiker. De link zal in dat geval naar het beheergedeelte verwijzen.

 

Menu item bewerken

Mocht u een menu item willen aanpassen, dan klikt u op het potloodje naast de naam van het menu item dat u wilt bewerken. Hetzelfde formulier als bij het aanmaken van een menu item verschijnt, maar dan met de gegevens al ingevuld. Klikt u bijvoorbeeld op het menu item "Testpagina" van het voorbeeld, dan verschijnt het formulier zoals hieronder weergegeven.

CMS Menu item bewerken

 

Menu item verwijderen

Wilt u een menu item verwijderen, dan drukt u op het rode kruisje naast de naam van het betreffende item. Het systeem vraagt om uw bevestiging. Wilt u daadwerkelijk het item verwijderen, dan klikt u op Ja. Klikt u op Nee dan wordt het item niet verwijderd en verdwijnt de vraag of u het item wilt verwijderen van het scherm.

CMS Menu item verwijderen

Klikt u op Ja, dan zal het menu item worden verwijderd. Het systeem zal met een melding aangeven dat het menu item is verwijderd en het menu item zal verdwijnen uit het overzicht. Dit is te zien in de afbeelding hieronder.

CMS Menu item verwijderd