Menu's

U kunt de navigatiemenu's op uw website beheren via de optie Menu's (onder menukop Website).

U kunt een nieuw menu aanmaken door op nieuw menu bovenaan de pagina te klikken. Meestal zal er echter gebruik worden gemaakt van slechts één menu: het navigatiemenu.

Om het navigatiemenu te wijzigen drukt u op het potloodje aan de rechterkant van het overzicht achter de naam van het desbetreffende menu. Het CMS systeem leidt u dan naar een scherm zoals in de afbeelding hieronder.

Het formulier heeft twee tabbladen, namelijk Menu en Menu items. In de afbeelding hierboven is het tabblad Menu actief. In dit tabblad kunt u de naam van het menu invoeren. Deze naam wordt vooral gebruikt om naar het menu te kunnen refereren. De naam van het menu wordt niet op uw website getoond. In bijna alle thema's van Vrolijk Internet Services heet het navigatiemenu "Main". Het wordt aangeraden om deze naam aan te houden, omdat het menu anders niet meer getoond kan worden door deze thema's.

Door op Menu items te klikken (ook wel te herkennen door het grijze vlak eromheen) komt u bij het tabblad Menu items. Dit tabblad is te zien in de afbeelding hieronder.

Handleiding CMS

Installatie

Inloggen, wachtwoordherstel en uitloggen

Pagina's

Menu's

Formulieren

Zoekwoorden

Content blokken

Thema en thema opties

Online betalingen ontvangen

Overzicht