Formulieren

Met het CMS systeem is het mogelijk om formulieren op uw website te plaatsen. Hiermee geeft u de bezoeker de mogelijkheid om contact met u op te nemen. Wanneer een formulier door een bezoeker wordt ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een e-mail met de ingevulde gegevens.

Een formulier kan op verschillende plekken op uw website worden geplaatst door de shortcode van het formulier te plaatsen. Zo kan de shortcode in het template worden geplaatst of kunt u de shortcode binnen een specifieke pagina plaatsen.

 

Inhoud

  1. Formulieren
  2. Formulier aanmaken
  3. Formulier bewerken
  4. Formulier verwijderen

 

Formulieren

U kunt de formulieren op uw website beheren door de klikken op de optie Formulieren (onder menukop Website).

CMS Menu Formulieren

U komt nu terecht in het beheerscherm "Formulieren". In dit scherm ziet u een overzicht van de aanwezige formulieren. Er zal in de meeste gevallen minstens één formulier aanwezig zijn, namelijk het contactformulier. Bij de installatie van het CMS wordt er een contactformulier aangemaakt. Dit formulier is direct te gebruiken. Uiteraard kunt u dit formulier ook naar wens aanpassen of een nieuw formulier aanmaken.

Per formulier wordt ook een zogeheten shortcode weergegeven. De shortcode van een formulier kunt u in uw HTML templates of op uw pagina's plaatsen. Wanneer het CMS systeem bij het weergeven van uw website de shortcode tegenkomt, dan zal deze worden vervangen door het betreffende formulier. Op deze manier kunt u de formulieren op uw website plaatsen.

Bovenaan in het scherm ziet u de optie nieuw formulier. Helemaal aan de rechterkant van iedere regel in het overzicht van formulieren staan de opties om een formulier te bewerken of te verwijderen. Klik op het potloodje om een formulier te bewerken. Klik op het rode kruisje om een formulier te verwijderen.

CMS Formulieren

Formulier aanmaken

U maakt een nieuw formulier aan door op nieuw formulier bovenin het scherm te drukken of te klikken. Er verschijnt dan een formulier met de twee tabbladen Formulier en Velden. Dit is in de afbeelding hieronder te zien.

In het tabblad Formulier voert u de algemene informatie over het formulier in. De velden Verstuur naar e-mailadres en Tekst van verstuurknop zijn daarbij reeds ingevuld. Het systeem zoekt uw e-mailadres op in de website instellingen en vult deze voor u in. Uiteraard kunt u een ander e-mailadres invullen in dit veld. Ook kunt u de tekst van de verstuurknop aanpassen naar uw eigen smaak.

In het veld Titel vult u de titel van het nieuwe formulier in. Het is aan te raden om een beschrijvende titel te verzinnen. Gaat het om een formulier voor bijvoorbeeld een terugbelverzoek, dan kunt u het formulier "Terugbelverzoek" noemen. Of "Offerte aanvraag" wanneer het om een formulier voor een offerte aanvraag gaat.

Standaard geeft het CMS systeem de melding Bedankt voor uw bericht weer op de website na het invullen en versturen van een formulier. Wilt u deze melding aanpassen, dan kunt u een eigen melding invoeren in het veld Bericht na versturen.

De standaardwaarde van het veld Honeypot tegen spambots inschakelen is Ja. Dit betekent dat alle formulieren standaard mechanismen krijgen om spamberichten tegen te houden. Wilt u dit liever niet bij een bepaald formulier, dan kunt u dit uitschakelen door de waarde bij het betreffende formulier op Nee te zetten. Als u dit doet dan wordt spam niet tegengehouden door dat formulier en kunt u via dat formulier spam ontvangen via uw website. Het is aan te raden om de instelling Honeypot tegen spambots inschakelen op Ja te laten staan bij alle formulieren.

CMS Nieuw formulier

Vervolgens is er het tabblad Velden, dat te zien is in de afbeelding hieronder. Hiermee kunt u de formuliervelden van uw formulier beheren. Om een formulierveld toe te voegen klikt u op veld toevoegen. Ook is er in dit tabblad de optie om een formulierveld te verwijderen. U doet dit door bij het betreffende formulierveld op veld verwijderen te klikken.

Per formulierveld dient u een naam op te geven in het veld Veldnaam. Dit is ook direct de tekst die de bezoeker te zien krijgt in het veld, zodat de bezoeker weet wat er in het veld dient te worden ingevuld. Goede veldnamen zijn bijvoorbeeld "Uw naam", "Uw telefoonnummer", "Uw bericht", et cetera.

Ook kunt u per formulierveld het type opgeven via het veld Type. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat een bepaald formulierveld een e-mailadres moet bevatten of een telefoonnummer. De bezoeker ziet dan een melding wanneer hij of zij in dat veld de verkeerde gegevens invult.

Via het veld Verplicht veld? kunt u per formulierveld aangeven of het verplicht ingevuld dient te worden. Laat de bezoeker een verplicht formulierveld leeg, dan krijgt hij of zij een melding te zien dat het om een verplicht veld gaat. De bezoeker moet het veld dan alsnog invullen om het formulier te kunnen versturen.

CMS Formulier velden

 

Formulier bewerken

Om een formulier te bewerken gaat u eerst naar het overzicht van alle formulieren. Zoek de regel van het formulier dat u wilt bewerken. Helemaal aan de rechterkant staat op die regel een potloodje afgebeeld. Klik op het potloodje. Hetzelfde scherm als bij nieuw formulier wordt geopend, maar nu zijn de gegevens van het betreffende formulier ingevuld.

In de afbeelding hieronder ziet u het tabblad Formulier waarbij het formulier Contact wordt bewerkt.

CMS Formulier bewerken

Ook bevat het tabblad Velden de waarden van het formulier dat u aan het bewerken bent. Dit is te zien in de afbeelding hieronder.

CMS Formulier velden bewerken

 

Formulier verwijderen

Druk op het rode kruisje achter de naam van een formulier om het betreffende formulier te verwijderen. Het CMS systeem vraagt vervolgens om uw bevestiging.

CMS Formulier verwijderen

Wanneer u kiest voor Ja, dan wordt het formulier verwijderd. Het systeem zal aangeven dat het formulier is verwijderd en het formulier verdwijnt uit het overzicht.

Houd er rekening mee dat iets dat wordt verwijderd, niet meer terug te halen is. Alleen wanneer u regelmatig database backups maakt, kunt u het eventueel terughalen. Een verwijderd formulier kan niet meer worden weergegeven op uw website, dus alle shortcodes die verwijzen naar dit formulier dienen te worden aangepast of te worden verwijderd.

Indien ergens een shortcode staat die verwijst naar een niet (meer) bestaand formulier, dan zal het CMS systeem de shortcode ongewijzigd laten. De shortcode zal dan op uw pagina's te zien zijn en niet (meer) het formulier dat eigenlijk wordt bedoeld.

CMS Formulier verwijderd