Advertenties

Zowel u als adverteerders kunnen advertenties op een eenvoudige wijze beheren. U dient hiervoor naar het beheerscherm "Advertenties" te navigeren. Dit scherm kunt u bereiken door via de menukop Advertenties te kiezen voor de gelijknamige optie Advertenties.

Hieronder wordt dit weergegeven.

Marktplaats Script - Menu Advertenties

Vervolgens verschijnt het beheerscherm "Advertenties". Er is een overzicht te zien van de advertenties op uw website. In de afbeelding hieronder ziet u een voorbeeld van het betreffende beheerscherm.

Marktplaats Script - Beheer Advertenties

Als u betaalde rubrieken aanmaakt op uw website, dan zal een advertentie die in een dergelijke rubriek wordt geplaatst, pas zichtbaar zijn nadat de adverteerder heeft betaald. Wanneer er nog niet is betaald, ziet u in de kolom Status de tekst "Wacht op betaling" staan bij de betreffende advertentie. Daaronder staat een link waarmee de adverteerder kan betalen.

Een nieuwe advertentie aanmaken kan heel eenvoudig door te klikken op de optie nieuwe advertentie bovenin uw scherm, direct onder het menu. Er verschijnt dan een formulier waarmee u een nieuwe advertentie op de website kunt plaatsen. Dit formulier wordt hieronder weergegeven.

Marktplaats Script - Advertentie aanmaken