Installatie Marktplaats Script

Hier staan de stappen die nodig zijn voor de installatie van het Marktplaats Script. Wanneer u het Marktplaats Script nog niet heeft aangeschaft, dan kunt u dat via deze link doen. Het Marktplaats Script is na de aanschaf direct van de website van Vrolijk Internet Services te downloaden.

 

Inhoud

  1. Marktplaats Script downloaden
  2. Bestanden uitpakken
  3. Database aanmaken
  4. Bestanden uploaden naar de server
  5. Installatie van het Marktplaats Script
  6. Cronjob instellen
  7. Ondersteuning bij de installatie

 

Marktplaats Script downloaden

Allereerst dient u het Marktplaats Script te downloaden. U kunt naar de downloadpagina navigeren via de link die u na aanschaf per e-mail heeft ontvangen. Mocht u deze e-mail niet kunnen vinden, dan kunt u contact opnemen met Vrolijk Internet Services om deze e-mail opnieuw te laten versturen.

Op de downloadpagina staan twee bestanden, namelijk een .ZIP bestand en een .TAR.GZ bestand. Dit zijn twee verschillende compressieformaten waarin het Marktplaats Script wordt aangeboden. Beide bestanden bevatten dezelfde versie van het Marktplaats Script. U kunt kiezen welk formaat uw voorkeur heeft.

Over het algemeen is het handig om het .ZIP bestand te downloaden in het geval u gebruikmaakt van Windows. Windows bevat namelijk de optie om .ZIP bestanden uit te pakken zonder dat daarvoor een extra toepassing hoeft te worden geïnstalleerd.

 

Bestanden uitpakken

Windows

In Windows is het uitpakken van een .ZIP bestand eenvoudig. U klikt met de rechtermuisknop op het .ZIP bestand en kiest vervolgens voor Alles uitpakkken. Vervolgens kunt u de aanwijzingen op uw scherm opvolgen.

Het uitpakken van het .TAR.GZ bestand is ook mogelijk in Windows. Hiervoor dient wel een toepassing geïnstalleerd te worden. Een goede toepassing voor het uitpakken van .TAR.GZ bestanden is 7-Zip. 7-Zip kunt u hier downloaden.

Linux

In de grafische omgeving van Linux kunt u het bestand uitpakken door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en vervolgens te kiezen voor Open With Archive Manager. De archiefmanager wordt vervolgens geopend. In de archiefmanager selecteert u de map "marktplaats-script" en daarna klikt u op Extract. Er wordt nu een dialoogvenster geopend waarmee u de bestemming van de uitgepakte map kunt kiezen. Nadat u een bestemming heeft gekozen klikt u op Extract. Daarna kunt u op Show the files klikken om de map met de uitgepakte bestanden te openen in de file manager.

U moet daar nu een map zien met de naam "marktplaats-script".

 

Database aanmaken

Het Marktplaats Script maakt gebruik van een database. Deze database dient u eerst aan te maken. Tevens dient u een database gebruiker aan te maken die alle rechten heeft op de database.

In een volgende stap dient u de gegevens van de database in te voeren. Het is daarom belangrijk de volgende gegevens te onthouden en straks bij de hand te hebben:

 

Bestanden uploaden naar de server

Het is nu tijd om de bestanden over te zetten naar de server. Daarvoor heeft u de FTP inloggegevens van uw webhosting pakket nodig.

Een handige toepassing waarmee u eenvoudig bestanden via FTP kunt overzetten is het programma FileZilla. FileZilla kunt u hier downloaden. FileZilla draait op Windows, Linux en macOS. Wanneer u FileZilla nog niet heeft geïnstalleerd, is het raadzaam om het te downloaden en te installeren.

Als u FileZilla opstart, verschijnt er een venster met bovenaan vier velden, namelijk host, username, password en port. Hier vult u de inloggegevens van uw webhosting pakket in. Nadat u bent verbonden door op Quickconnect te klikken, kunt u aan de linkerkant de bestanden op uw eigen computer zien en aan de rechterkant de bestanden op uw webhosting pakket.

Het is nu zaak om naar de juiste mappen te navigeren. Om in een bepaalde map te gaan staan (lokaal of op de server) kunt u op de mapnaam dubbelklikken.

Om het Marktplaats Script op de juiste manier te uploaden, dient u op uw computer (aan de linkerkant in FileZilla) in de map "marktplaats-script" te staan. U hoort de bestanden common.css en index.php in uw lijst aan de linkerkant te zien. Een ander bestand dat niet mag ontbreken is het .htaccess bestand.

Het is zaak om aan de rechterkant, dus op uw webhosting pakket, in de map "public_html" te staan. Soms ziet u de map "public_html" direct en kunt u erop dubbelklikken om in de map te komen. Soms ziet u eerst een map "domains" waarin uw domeinen staan en moet u eerst naar het juiste domein navigeren waar vervolgens de map "public_html" staat.

U kunt nu aan de linkerkant een willekeurig bestand aanklikken en op de toetsencombinatie Ctrl + A drukken om alle bestanden en mappen aan de linkerkant te selecteren. Als alle bestanden en mappen zijn geselecteerd, sleept u alles naar de rechterkant. FileZilla begint nu met het overzetten van de bestanden naar de server. Het kan even duren voordat alle bestanden zijn overgezet.

 

Installatie van het Marktplaats Script

Zodra FileZilla alle bestanden heeft overgezet, navigeert u met uw browser naar het adres van uw nieuwe advertentie website. Het onderstaande scherm zal te zien zijn.

Marktplaats Script installatie

Druk op de knop Installatie starten. Het scherm "Website gegevens" verschijnt. Dit is het eerste scherm waar u gegevens kunt invullen. In dit scherm vult u de volgende gegevens in:

Van deze velden hoeft u alleen de websitetitel nu in te vullen. Als u wilt, kunt u de andere velden op een later tijdstip ook via de beheeromgeving van het Marktplaats Script invullen of wijzigen.

Hieronder staat het scherm "Website gegevens" afgebeeld.

Marktplaats Script website gegevens

Nadat u de velden naar wens heeft ingevuld, klikt u op de knop Volgende stap.

Het scherm "Database" verschijnt. In dit scherm vult u de gegevens van de eerder aangemaakte database in. Het scherm bevat de volgende velden:

Bij het veld Database hostname staat standaard "localhost" ingevuld. Dit is een waarde die veel voorkomt. Het kan zijn dat in uw geval iets anders dient te worden ingevuld. U kunt de juiste database hostname vaak vinden via het controlepaneel waarmee u de database heeft aangemaakt.

Ook het veld Tabel prefix heeft standaard al een waarde, namelijk "cms". Het wordt aangeraden om deze waarde niet te veranderen.

Hieronder ziet u een afbeelding van het scherm "Database".

Marktplaats Script database

Na het invullen van de databasegegevens klikt u op de knop Volgende stap. Het systeem zal nu een verbinding leggen met de database. Lukt het niet om een verbinding met de database te maken, dan zal het Marktplaats Script u opnieuw om de juiste inloggegevens vragen. U kunt pas naar de volgende stap wanneer u werkende database inloggegevens heeft ingevoerd.

Wanneer de door u ingevulde databasegegevens correct zijn, verschijnt het scherm "Beheer". In dit scherm vult u de volgende gegevens in:

Het is bij het kiezen van inloggegevens verstandig om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen die niet zo voor de hand liggen. Inloggegevens die veelvuldig voorkomen zullen bij een eventuele hackpoging al vrij snel worden gebruikt. Het is slim om te kiezen voor een moeilijk te raden gebruikersnaam en wachtwoord.

Verder wordt uw e-mailadres gevraagd. Het is verplicht om deze in te voeren. Uw e-mailadres wordt bijvoorbeeld gebruik bij het herstellen van uw wachtwoord op het moment dat u uw wachtwoord vergeten bent. Ook zullen eventuele klachten over adverteerders naar dit e-mailadres worden gestuurd.

Hieronder staat het scherm "Beheer" afgebeeld.

Marktplaats Script beheer

Wanneer u de juiste gegevens heeft ingevuld, drukt u op de knop Volgende stap.

Het Marktplaats Script maakt nu de benodigde databasetabellen aan. Ook worden de door u ingevulde gegevens over de website en de inloggegevens voor uw beheerdersaccount opgeslagen in de database. Zodra dit is gebeurd, ziet u het onderstaande scherm. Met dit scherm geeft het systeem aan dat de installatie voltooid is.

Marktplaats Script installatie voltooid

Op het scherm staat een link waarmee u naar het beheerdersgedeelte van het Marktplaats Script kunt gaan. U hoeft deze link niet te onthouden. Via het menu van uw nieuwe advertentie website kunt u namelijk ook bij het inlogformulier komen.

 

Cronjob instellen

Het Marktplaats Script wordt geleverd met een aantal systeemtaken. Deze taken voeren administratieve handelingen uit zoals:

Om te zorgen dat zulke taken goed uitgevoerd worden, is het belangrijk dat u de cronjob instelt. Een cronjob is een taak die periodiek wordt gestart en die u via DirectAdmin kunt instellen. U roept de cronjob iedere minuut aan. Deze zorgt ervoor dat de juiste systeemtaken op het juiste tijdstip gestart worden.

Het relatieve pad van de cronjob ten opzichte van de root van de webserver is cms/bin/cronjob.php

Via DirectAdmin voegt u het volgende commando toe:

php -q (pad naar de document root)/cms/bin/cronjob.php

U vervangt het gedeelte (pad naar de document root) door het absolute pad. De cronjob roept u iedere minuut aan.

 

Ondersteuning bij de installatie

Het kan voorkomen dat het u toch niet lukt om het Marktplaats Script te installeren. Via het contactformulier kunt u ondersteuning bij de installatie aanvragen. U hoeft alleen aan te geven dat u moeite met de installatie heeft en Vrolijk Internet Services zal vervolgens contact met u opnemen.

Bent u problemen tegengekomen die u wel heeft kunnen oplossen maar waarbij het oplossen toch enige moeite heeft gekost, dan hoort Vrolijk Internet Services dat ook graag. Zo helpt u Vrolijk Internet Services met het verbeteren van het Marktplaats Script.