Extra velden

Uw advertentie website bestaat uit verschillende categorieën. Binnen deze categorieën kunnen extra velden aangemaakt worden. Velden die binnen een categorie zijn aangemaakt, kunnen specifiek voor advertenties binnen de betreffende categorie worden ingevuld.

 

Inhoud

  1. Extra velden
  2. Extra veld aanmaken
  3. Extra veld bewerken
  4. Extra veld verwijderen

 

Extra velden

Extra velden beheert u met hetzelfde scherm als waarmee u de categorieën beheert. U navigeert naar dit beheerscherm door in het menu Advertenties te kiezen voor Categorieën.

Marktplaats Script - Menu Categorieën

Het beheerscherm "Categorieën" komt vervolgens in beeld. Dit scherm bevat een overzicht van de categorieën op uw website. Drukt u bij een categorie op het "+"-teken dan zal de categorie uitklappen en zullen de onderliggende categorieën zichtbaar worden.

Marktplaats Script - Beheer Categorieën

Achter de naam van elke categorie zijn drie iconen zichtbaar. Klik op het middelste icoon bij een bepaalde categorie om de extra velden te beheren. Een scherm met een overzicht van de extra velden binnen de betreffende categorie zal verschijnen.

Marktplaats Script - Beheer Extra velden

De velden die bij een categorie worden aangemaakt, zullen ook automatisch bij alle onderliggende categorieën beschikbaar zijn.

Het veld "Staat" is een extra veld dat tijdens de installatie van het Marktplaats Script in alle categorieën zal worden aangemaakt. Het veld "Staat" is een extra veld van het type "Keuzelijst" met de volgende keuzeopties:

 

Extra veld aanmaken

Klik bovenin uw scherm op Nieuw extra veld. Er komt een formulier in beeld waarmee een extra veld kan worden aangemaakt.

Marktplaats Script - Extra veld aanmaken

U vult in het veld Veldnaam de naam in van het extra veld.

Via het keuzemenu Type kunt u een keuze maken uit de volgende opties:

 

Extra veld bewerken

Binnen het overzicht zoekt u eerst naar het extra veld dat u wilt bewerken. Klik vervolgens op het potlood in de kolom Opties bij het betreffende extra veld. Er verschijnt een formulier waarmee u het extra veld kunt aanpassen.

Marktplaats Script - Extra veld bewerken

 

Extra veld verwijderen

Wanneer u een extra veld wilt verwijderen, zoekt u eerst binnen het overzicht naar het betreffende extra veld. Vervolgens klikt u bij dit veld in de kolom Opties op het rode kruis. Er zal worden gevraagd of u het extra veld daadwerkelijk wilt verwijderen.

Marktplaats Script - Extra veld verwijderen

Klikt u op Ja dan zal het extra veld worden verwijderd.

Marktplaats Script - Extra veld verwijderd