Extra velden: Huizen (v2)

De uitbreiding Extra velden: Huizen (v2) maakt de onderstaande extra velden aan voor een huizen website of binnen rubrieken waarbinnen huizen worden aangeboden en gezocht.

 

Inhoud

  1. Uitbreiding installeren
  2. Extra velden aanmaken
  3. Zoekfilters voor huizen tonen in de zijbalk

 

Uitbreiding installeren

Heeft u de uitbreiding Extra velden: Huizen (v2) nog niet op uw marktplaats website geïnstalleerd, dan kunt u de uitbreiding installeren via het scherm "Uitbreidingen installeren". Wanneer u als beheerder bent ingelogd, klikt u op Uitbreidingen installeren helemaal rechts in het menu. Dan zal het overzicht met de beschikbare en geïnstalleerde uitbreidingen in beeld komen.

Heeft u de uitbreiding Extra velden: Huizen (v2) reeds aangeschaft, dan kunt u de uitbreiding direct installeren door op de knop Installeren te drukken. Heeft u de uitbreiding nog niet gekocht, dan drukt u op de knop Nu kopen en installeren.

Bij het aanschaffen van de uitbreiding worden de onderstaande betaalwijzen ondersteund:

De uitbreiding wordt direct na uw betaling geïnstalleerd.

Marktplaats Script - Extra velden huizen installeren

 

Extra velden aanmaken

De extra velden kunt op een gemakkelijke wijze aanmaken via het scherm "Uitbreidingen installeren". Dit schermt komt tevoorschijn wanneer u helemaal rechts in het menu op Uitbreidingen installeren klikt. Van de beschikbare en geïnstalleerde uitbreidingen zal dan een overzicht verschijnen.

U drukt bij de uitbreiding Extra velden: Huizen (v2) op de knop Extra velden aanmaken. In het dialoogvenster dat vervolgens verschijnt, kunt u de categorieën aanvinken waarbinnen de extra velden aangemaakt moeten worden. Druk op de knop Aanmaken om de extra velden aan te maken binnen de gekozen categorieën.

 

Zoekfilters voor huizen tonen in de zijbalk

Zodra u de extra velden heeft aangemaakt, kunt u ervoor kiezen om de zoekfilters voor huizen te tonen in de zijbalk. U kunt dit op twee manieren instellen:

  1. U kunt ervoor kiezen om de zoekfilters op iedere pagina in de zijbalk te tonen;
  2. U kunt per categorie instellen of de zoekfilters in de zijbalk getoond moeten worden.

De zoekfilters op iedere pagina tonen is alleen verstandig wanneer u de extra velden binnen alle categorieën op uw marktplaats website heeft aangemaakt.

U kunt ervoor kiezen om de zoekfilters op iedere pagina te tonen, via het scherm "Uitbreidingen installeren". U klikt als beheerder op Uitbreidingen installeren helemaal rechts in het menu. Bij de uitbreiding Extra velden: Huizen (v2) drukt u op de knop Instellingen. Er verschijnt een dialoogvenster met een keuzemenu genaamd Huizen filters tonen in zijbalk. Bij dit keuzemenu kiest u voor "Ja". Als u daarna op de knop Opslaan drukt, zullen de zoekfilters op iedere pagina getoond worden.

Ook kunt u per afzonderlijke categorie instellen of de zoekfilters getoond moeten worden binnen de categorie. U gaat dan naar het scherm "Categorieën" door in het menu Advertenties te kiezen voor Categorieën. Als u het formulier voor het bewerken van een categorie tevoorschijn haalt door bij de betreffende categorie op het potlood te klikken, dan kunt u in het tabblad Zijbalk de waarde van het keuzemenu Huizen filters tonen veranderen naar "Ja". Nadat u op de knop Opslaan heeft gedrukt, zullen de zoekfilters in de zijbalk worden getoond bij de aangepaste categorie.